Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα.

Τίτλος: Χαιρετισμός εκπροσώπου ΟΛΜΕ
Συγγραφέας:
Σελίδες: 5-10
Τίτλος: Η Φιλοσοφία λύσης προβλημάτων στην Αρχαία Ελλάδα.
Συγγραφέας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος
Σελίδες: 11-30
Τίτλος: Τα Μαθηματικά και η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.
Συγγραφέας: Μιχάλης Μεϊμάρης
Σελίδες: 31-35
Τίτλος: Η θεωρία ασαφών συνόλων και οι εφαρμογές της.
Συγγραφέας: Αναστασία Κουλούρη
Σελίδες: 36-59
Τίτλος: Ο ρόλος των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.
Συγγραφέας: Δημήτρης Τερζάκης
Σελίδες: 60-63
Τίτλος: Πειραματικές Προσπάθειες καλλιέργειας "Ερευνητικής Στάσης" σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μέσα από ανοιχτά προβλήματα
Συγγραφέας: Γιώργος Κόσυβας, Ελένη Μότσιου
Σελίδες: 64-80
Τίτλος: Η Χειροτεχνία αρωγός των Μαθηματικών.
Συγγραφέας: Βασίλης Ν. Γεωργίου
Σελίδες: 81-84
Τίτλος: Η σχέση των Μαθηματικών με την Τεχνική και η παρουσίαση των Μαθηματικών εφαρμογών ως μαθησιακό κίνητρο.
Συγγραφέας: Χρυσούλα Νικολαΐδου- Μιχαήλ, Χρύσιππος Μιχαήλ
Σελίδες: 85-96
Τίτλος: Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Δ. Καραγεώργος
Σελίδες: 97-108
Τίτλος: Η διδασκαλία των Μαθηματικών με ειδικές μελέτες/έρευνες.
Συγγραφέας: Γρηγόρης Μακρίδης
Σελίδες: 109-120
Τίτλος: Μια πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών της Δ.Ε. «από απόσταση» σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, σε καθηγητές της Θεσσαλίας
Συγγραφέας: Απόστολος Χατζηγεωργίου
Σελίδες: 121-127
Τίτλος: Νέες τάσεις οριοθετούνται στα Μαθηματικά. Μια σύντομη κριτική ανασκόπηση.
Συγγραφέας: Στάθης Χ. Λειβαδάς
Σελίδες: 128-134
Τίτλος: Η έννοια της αιτιότητας (Causality).
Συγγραφέας: Μαρίνα Σύρπη
Σελίδες: 135-152
Τίτλος: Ανακάλυψη, μάθηση και διδακτική διαχείριση των Μαθηματικών με τη βοήθεια νέων Τεχνολογιών. Διατύπωση ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων.
Συγγραφέας: Φ. Καλαβάσης
Σελίδες: 153-157
Τίτλος: Το εμβαδόν και το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού.
Συγγραφέας: Ιωάννα Μαμωνά - Downs
Σελίδες: 158-165
Τίτλος: Η Ελληνική σκέψη και το Δήλιο Πρόβλημα (και όχι η Αιγυπτιακή Σκέψη).
Συγγραφέας: Γ. Π. Τσάμης
Σελίδες: 166-180
Τίτλος: Απρόβλεπτα διδακτικά επεισόδια - αφορμές για συνθετικές δημιουργικές εργασίες.
Συγγραφέας: Ηλίας Β. Γεωργακάκος
Σελίδες: 181-185
Τίτλος: Αιγυπτιακές Εξισώσεις. Οι αρχαίες Αιγυπτιακές Μαθηματικές Εξισώσεις.
Συγγραφέας: Μαίρη Διβολή
Σελίδες: 186-203
Τίτλος: Τα μαθηματικά στην Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή
Συγγραφέας: Αικατερίνη Τσαμασλίδου
Σελίδες: 204-214
Τίτλος: Προβλήματα από την Αρχαία Ελλάδα.
Συγγραφέας: Λεωνίδας Τούρλας
Σελίδες: 215-220
Τίτλος: Άρρητος αριθμός
Συγγραφέας: Μαλβίνα Παπαδάκη
Σελίδες: 221-228
Τίτλος: Ο Bernhard Riemann και η φιλοσοφική διαδρομή για τη σχέση των Μαθηματικών και της Φυσικής.
Συγγραφέας: Νικόλαος Κ. Λάος
Σελίδες: 229-242
Τίτλος: Η Γεωμετρία του κανόνα και του Διαβήτη.
Συγγραφέας: Β. Πολυδούρης
Σελίδες: 243-248
Τίτλος: Η Φιλοσοφία των αξιωματικών συστημάτων. Τα αξιωματικά συστήματα Η. Weyl, Ν. Κοίmogorov, A.V. Pogorelov.
Συγγραφέας: Βαγγέλης Ντζιαχρήστος , Δημήτρης Κοντογιάννης
Σελίδες: 249-259
Τίτλος: Η Γεωμετρία ως τροφός Μάθησης
Συγγραφέας: Νικόλαος Βαδιβούλης
Σελίδες: 260-270
Τίτλος: Κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού στα Μαθηματικά.
Συγγραφέας: Τ. Πατρώνης, Γ. Θωμαΐδης
Σελίδες: 271-287
Τίτλος: Το οδοιπορικό της Γραμμικής Απεικόνισης μέσα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου και πίσω από την πλάτη των διδασκόντων και διδασκομένων.
Συγγραφέας: Γ. Π. Τσάμης
Σελίδες: 288-314
Τίτλος: Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την Τεχνολογία της βενετοκρατούμενης Κρήτης.
Συγγραφέας: Γιάννης Γ. Καλογεράκης
Σελίδες: 315-330
Τίτλος: Η Ιστορία του μέσου όρου στη Στατιστική.
Συγγραφέας: Ηλίας Αθανασιάδης
Σελίδες: 331-338
Τίτλος: Η εφαρμογή του Cabri - Γεωμέτρη στο Δημοτικό Σχολείο.
Συγγραφέας: Ιωάννης Κινικλής, Ελευθέριος Βλαχάκης
Σελίδες: 339-354
Τίτλος: Οι Βασικές έννοιες της οικονομίας και τα Μαθηματικά.
Συγγραφέας: Γιώργος Δημάκος
Σελίδες: 355-369
Τίτλος: Τα Μαθηματικά στην αρχαία Ελληνική Μουσική παράδοση
Συγγραφέας: Δημήτριος Παπαδημητρίου
Σελίδες: 370-380
Τίτλος: Η στοιχειώδης καταστροφή τύπου αιχμής σαν πρότυπο περιγραφής και πρόβλεψης στην παιδαγωγική.
Συγγραφέας: Θεόδωρος Κ. Μακάριος
Σελίδες: 381-388
Τίτλος: Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. Στοιχεία τοπογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού χώρου.
Συγγραφέας: Αναστάσιος Μπακάλης
Σελίδες: 389-408
Τίτλος: Η διδασκαλία της Αριθμητικής και ο Υπολογιστής τσέπης.
Συγγραφέας: Α. Χαλάτσης
Σελίδες: 409-415
Τίτλος: Τα διδασκόμενα Μαθηματικά και ο τρόπος προσφοράς των δεν οδηγούν στην επίτευξη των προβαλλόμενων σκοπών για την μαθηματική παιδεία, αλλά ούτε αναπτύσσουν τις ικανότητες των μαθητών για έρευνα και για τη συμβολή των στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα μας.
Συγγραφέας: Χρ. Αντ. Κισκύρας, Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
Σελίδες: 416-429
Τίτλος: Ποια τα αίτια και που πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες για μη επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία; πως; μπορεί να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι αυτοί σκοποί;
Συγγραφέας: Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
Σελίδες: 430-445
Τίτλος: Η ψυχοσωματική βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Συγγραφέας: Φρόσω Αξενοπούλου
Σελίδες: 446-453
Τίτλος: Αντιλήψεις μαθητών για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.
Συγγραφέας: Μ. Σαλίχος, Γ. Ξανθάκος, Μ. Μαρόγλου, Β. Τζαβίδας, Δ. Τζεφρίου
Σελίδες: 454-469
Τίτλος: Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια του διανύσματος.
Συγγραφέας: Αθανάσιος Γαγάτσης, Ελένη Δημητριάδου
Σελίδες: 470-481
Τίτλος: Κοινή Λογική, Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.
Συγγραφέας: Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Σελίδες: 482-493
Τίτλος: Ο Τετραγωνισμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκούλιας
Σελίδες: 494-514
Τίτλος: Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση.
Συγγραφέας: Μαριάννα Τζεκάκη, Καλδρυμίδου Μαρία, Οικονόμου Ανδρέας , Πέτρος Οικονόμου
Σελίδες: 515-536