Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα.

Τίτλος: Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διαπιστώσεις και προτάσεις για ποιοτική και αισθητική αρτιότητα του προϊόντος
Συγγραφέας: Μ. Μεϊμάρης, Σ. Ιωάννου, Ε. Βλαχάκης
Σελίδες: 268-278
Τίτλος: Οι νέες Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Μια απλή συνύπαρξη ή μια σχέση δημιουργίας;
Συγγραφέας: Α. Κυριαζής, Α. Πέτρου
Σελίδες: 279-286
Τίτλος: Η θεωρία του εποικοδομητισμού. Η γλώσσα LOGO και η συμβολή της στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών
Συγγραφέας: Νικόλας Ζαράνης
Σελίδες: 293-304
Τίτλος: Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη με τη χρήση των υπηρεσιών του Internet
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Μουζάκης
Σελίδες: 305-312
Τίτλος: Το υπολογιστικό πακέτο Mathematica: Από την ερευνητική εμπειρία στη διδακτική πράξη
Συγγραφέας:
Σελίδες: 313-318
Τίτλος: Τα πιστεύω (beliefs) των καθηγητών για τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
Συγγραφέας: Αικατερίνη Κασιμάτη , Βασίλης Γιαλαμάς
Σελίδες: 319-334
Τίτλος: Επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιαστικής δομής από μαθητές Β΄ Τάξης
Συγγραφέας: Γιώργος Φιλίππου, Κώστας Χρίστου, Μιχάλης Μιχαηλίδης
Σελίδες: 335-346
Τίτλος: Η Αξιολόγηση από τη σκοπιά της Διδακτικής των Μαθηματικών
Συγγραφέας:
Σελίδες: 347-355
Τίτλος: Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης η περίπτώση της κλινικής αξιολόγησης με συνέντευξη
Συγγραφέας: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Μαρία Χιονίδου
Σελίδες: 356-368
Τίτλος: Διαισθητικά μοντέλα στην κατανόηση της έννοιας του εμβαδού
Συγγραφέας: Γιώργος Φιλίππου, Κώστας Χρίστου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Πάολα Αντωνιάδου
Σελίδες: 369-382
Τίτλος: Διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αρχαία Ελληνικά κείμενα
Συγγραφέας:
Σελίδες: 383-388
Τίτλος: Η αναθεώρηση της κλίμακας: Τα μάθηματικά ως ανδρικός τομέας των Fennema-Sherman. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση της έρευνας
Συγγραφέας: Η. Forgasz, G. Leder, A. Barkatsas
Σελίδες: 389-400
Τίτλος: Οι γλώσσες των φυσικών αριθμών και οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης
Συγγραφέας: Ευτύχης Παπαδοπετράκης
Σελίδες: 401-417
Τίτλος: Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος της στις εκπαιδευτικές διεργασίες
Συγγραφέας: Βάσω Σπηλιωτοπούλου
Σελίδες: 418-429
Τίτλος: Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου συναρτήσεως σε σημείο Χο
Συγγραφέας: Ελευθέριος Καπετανάς
Σελίδες: 430-449
Τίτλος: Εκπαιδευτικές ανισότητες στη Μέση Εκπαίδευση την περίοδο 1930-80.
Συγγραφέας: Θανάσης Μιχελής
Σελίδες: 450-459
Τίτλος: Η εκδίκηση του Συνεπάγεται
Συγγραφέας:
Σελίδες: 460-476
Τίτλος: Παίγνια εκτίναξης πεσσών σε γραφήματα
Συγγραφέας: Σπυρίδων Αντωνακόπουλος
Σελίδες: 477-489
Τίτλος: Έκφραση μαγικών τετραγώνων ως άθροισμα λατινικών τετραγώνων
Συγγραφέας: Ευτύχιος Πνευματικάκης
Σελίδες: 490-514
Τίτλος: Το μονώνυμο της πολιτισμικής ταυτότητας και ο αλγόριθμος της Νύχτας. Κώδικες Επικοινωνίας και Μαθηματικά στις Νέες Συνθήκες της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Τάσος Πατρώνης
Σελίδες: 515-523
Τίτλος: Ο Η/Υ και ο δάσκαλος των μαθηματικών
Συγγραφέας: Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
Σελίδες: 524-535
Τίτλος: Η Ιωνική σκέψη και οι απαρχές της επίστήμης (Η σχολή της Μιλήτου)
Συγγραφέας: Γεώργιος Καρκούλιας
Σελίδες: 536-553
Τίτλος: Promoting Mathematical Talent Through Mathematical Education
Συγγραφέας: Mircea Becheanu
Σελίδες: 554-559
Τίτλος: Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με συνδυασμένη χρήση διερευνητικού λογισμικού. Η περίπτωση των νόμων του Kepler και της Μηχανικής του Newton
Συγγραφέας: Γεώργιος Μπακαλίδης, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Σελίδες: 560-574
Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Συγγραφέας:
Σελίδες: 7-8
Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονίκης Επιτροπής
Συγγραφέας:
Σελίδες: 9-9
Τίτλος: Τέσσερις Χίοι ερευνητές που σε τρεις διαφορετικές εποχές έκαναν εκπαιδευτικές αλλαγές
Συγγραφέας: Γιώργος Μενδωνίδης
Σελίδες: 11-23
Τίτλος: Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση με το 2000 Ante Portas
Συγγραφέας: Χριστίνα Αργυροπούλου
Σελίδες: 24-40
Τίτλος: Οριακές Διαδικασίες Επιπέδων Σχημάτων και η Παιδαγωγική τους Σημασία
Συγγραφέας: Ιωάννα Μαμωνά - Downs
Σελίδες: 41-54
Τίτλος: Αναλυτικά προγράμματα και γεωμετρία στο Λύκειο
Συγγραφέας: Λάππας Διονύσιος
Σελίδες: 55-63
Τίτλος: Τα μαθηματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Προτάσεις
Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
Σελίδες: 64-69
Τίτλος: Σφαιρική άποψη των μαθηματικών
Συγγραφέας: Δημήτρης Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη
Σελίδες: 70-86
Τίτλος: Η κατανόηση των ποσοστών από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του Τεχνικού Λυκείου
Συγγραφέας: Ιωάννης Β. Ζάχος, Νίκος Σκέντερης
Σελίδες: 87-104
Τίτλος: Μια διαδρομή από την κλασική λογική στις σύγχρονες λογικές
Συγγραφέας: Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος, Απόστολος Συρόπουλος
Σελίδες: 105-117
Τίτλος: Κριτική και εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνολογικής ανάπτυξης
Συγγραφέας: Δ. Κοντογιάννης, Ε. Ντζιαχρήστος
Σελίδες: 118-130
Τίτλος: Περιληπτική πρόταση αξιολόγησης της Σχολικής μονάδας
Συγγραφέας: Γεώργιος Δημάκος
Σελίδες: 131-134
Τίτλος: Παράδοση μαθήματος μέσω του παγκοσμίου πληροφοριακού ιστού
Συγγραφέας: Δημήτρης Ζέρβας, Αθανάσιος Μαλαφέκας
Σελίδες: 135-142
Τίτλος: Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές
Συγγραφέας: Πόταρη Δέσποινα, Βαρβάρα Γεωργιάδου, Χρήστος Μαρκόπουλος
Σελίδες: 143-154
Τίτλος: Μαθηματικά και Χημική Μηχανική
Συγγραφέας: Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Μ. Κοντογεώργης, Ιάκωβος Β. Γιακουμής , Παναγιώτης Μ. Βλάμος
Σελίδες: 155-169
Τίτλος: Το αντιπαράδειγμα και η διδακτική του σημασία
Συγγραφέας: Γεώργιος Δαμαλάς
Σελίδες: 170-176
Τίτλος: Ο ρόλος του calculator στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Βερνίκος Γ. Στυλιανός
Σελίδες: 177-190
Τίτλος: Διδακτική επεξεργασία του περιεχομένου των μαθηματικών
Συγγραφέας: Βασίλειος Σάλτας
Σελίδες: 191-204
Τίτλος: Η χρήση συστημάτων αναπαράστασης και εικόνων στη διδακτική πράξη
Συγγραφέας: Σπ. Βαζούρας, Π. Μητρατζούλη
Σελίδες: 205-211
Τίτλος: Mathematics Teaching Development: The teacher as the centre of change
Συγγραφέας: Barbara Jaworski
Σελίδες: 212-228
Τίτλος: To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.)
Συγγραφέας: Δ. Καραγεώργος, Δημήτρης Καραγεώργος
Σελίδες: 229-250
Τίτλος: To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.)
Συγγραφέας:
Σελίδες: 229-250
Τίτλος: To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.)
Συγγραφέας:
Σελίδες: 229-250