Βρέθηκαν 54 αποτελέσματα.

Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε
Συγγραφέας: Νικόλαος Αλεξανδρής
Σελίδες: 7-8
Τίτλος: Χαιρετισμός του Πρέδρου της Επιστήμονικής Επιτροπής
Συγγραφέας: Γεώργιος Δημάκος
Σελίδες: 9-10
Τίτλος: Can an Integral be more than a tool for Calculating Areas.
Συγγραφέας: Werner Blum
Σελίδες: 11-13
Τίτλος: Τα «πιστεύω» των μαθητών (ηλικίας 12 —15) για τα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Αικατερίνη Κασιμάτη , Βασίλης Γιαλαμάς
Σελίδες: 14-24
Τίτλος: Θεωρία Πιθανοτήτων στο Ενιαίο Λύκειο: Επιστημονολογική Προσέγγιση - Διδακτική Ανάλυση
Συγγραφέας: Καραμπάτσας Κώστας
Σελίδες: 25-33
Τίτλος: Στάσεις και Πεποιθήσεις των Μαθητών στα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Μακρίδης Γρηγόριος, Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά
Σελίδες: 34-42
Τίτλος: Μηχανισμοί Αμυνας και στάσεις των μάθητων του Λυκείου απέναντι στα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Φερεντίνος Σπύρος
Σελίδες: 43-52
Τίτλος: Μαθηματικά, νέα γενιά και κοινωνία
Συγγραφέας: Κερασαρίδης Ιωάννης
Σελίδες: 53-69
Τίτλος: Αγχος για τα μαθηματικά και επίδοση. Μία σύντομη αναδρομή στη θεωρία και στην έρευνα.
Συγγραφέας: Σαρακινού Ευαγγελία
Σελίδες: 70-80
Τίτλος: Κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών στο Ενιαίο Λύκειο
Συγγραφέας: Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Παρασκευά Φωτεινή
Σελίδες: 81-87
Τίτλος: Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) και οι εφαρμογές της στη μαθηματική παιδεία. Μια σύγχρονη θεωρία μάθησης με τεράστιο ερευνητικό και αξιολογικό δυναμικό.
Συγγραφέας: Μπαρκάτσας Αναστάσιος
Σελίδες: 88-98
Τίτλος: Μια γενική επισκόπηση στη μαθηματική θεωριά μάθησης — μαθηματική ψυχολογία
Συγγραφέας: Γκανάτσιου Χρυσούλα
Σελίδες: 99-104
Τίτλος: Μία πειραματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Γεωργιάδου-Καμπουρίδη Βαρβάρα
Σελίδες: 105-113
Τίτλος: Discovery Learning — Probably a new approach
Συγγραφέας: Micic Vladimir
Σελίδες: 114-117
Τίτλος: Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος
Σελίδες: 118-128
Τίτλος: Γένεση και Εξέλιξη της Αντίληψης του αριθμού στα παιδιά - προαγωγή της με τις σύγχρονες μεθόδους
Συγγραφέας: Μάνος Κων/νος
Σελίδες: 129-137
Τίτλος: Άτυπα Μοντέλα Προβλημάτων Αναλογίας
Συγγραφέας: Χρίστου Κων/νος, Φιλίππου Γεώργιος
Σελίδες: 138-151
Τίτλος: Μαθηματική Εκπαίδευση και Μαθητές: Προσδοκίες και Πραγματικότητα
Συγγραφέας: Μακάριος Κων/νος, Κωνσταντινίδου Ολυμπία
Σελίδες: 152-168
Τίτλος: Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Καφούση Σόνια, Χαβιάρης Πέτρος
Σελίδες: 169-176
Τίτλος: Η επίδραση που είχε μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, στις μαθηματικές αντιλήψεις των δασκάλων.
Συγγραφέας: Τουμάσης Μπάμπης
Σελίδες: 177-189
Τίτλος: Θεωρητική Κατάρτιση ή Επιμόρφωση
Συγγραφέας: Λάππας Διονύσιος
Σελίδες: 190-196
Τίτλος: Προσδιορίζοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη γεωμετρία και τη διδασκαλία της μέσα από τη χρήση μεταφορών
Συγγραφέας: Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Πόταρη Δέσποινα
Σελίδες: 197-207
Τίτλος: Το όραμα της επιμόρφωσης για τον εκπαιδευτικό
Συγγραφέας: Α. Κυριαζής, Α. Πέτρου
Σελίδες: 208-220
Τίτλος: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στα Λύκεια μετά τη μεταρρύθμιση
Συγγραφέας: Μαντάς Ιωάννης
Σελίδες: 221-233
Τίτλος: Οι προσωπικές αντιλήψεις του καθηγητή επιδρούν στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών;
Συγγραφέας: Περιβολάκης Αντώνης
Σελίδες: 234-241
Τίτλος: Ανακολουθίες μεταξύ των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά και της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί της εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία
Σελίδες: 242-250
Τίτλος: Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση τους και η επίδραση τους στη διδακτική τους πράξη
Συγγραφέας: Πόταρη Δέσποινα, Μαρία Κορδάκη
Σελίδες: 251-261
Τίτλος: Υπάρχει απόλυτο μηδέν;
Συγγραφέας: Πέτρος Σοφιανός
Σελίδες: 262-269
Τίτλος: Asymmetric Quadrilateral Inequalities
Συγγραφέας: Svetoslav Jordanov Bilchev, Angelova Emilia Velikova
Σελίδες: 270-282
Τίτλος: Επεκτάσεις με αφορμή ένα θεώρημα του Ιάμβλιχου
Συγγραφέας: Θανάσης Τριανταφύλλου
Σελίδες: 283-295
Τίτλος: Προδιαγραφές και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών: Μια πρακτική εμπειρία
Συγγραφέας: Ιπποκράτης Σεντούκας, Αρης Μαυρομμάτης
Σελίδες: 296-308
Τίτλος: Τα μαθηματικά στην επιστήμη των Υλικών
Συγγραφέας: Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Κοντογεώργης, Παναγιώτης Βλάμος
Σελίδες: 309-316
Τίτλος: Στοιχεία για τη συμπεριφορά των διδασκόντων και των μαθητών σχετικά με τους περιοδικούς δεκαδικούς
Συγγραφέας: Μιχάλης Κούρκουλος
Σελίδες: 317-326
Τίτλος: Real Problems in School Mathematics
Συγγραφέας: Βασίλης Γιαλαμάς, Μαργαρίτα Καραλιοπούλου, Νίκος Κλαουδάτος, Δημήτριος Ματρόζος, Σταύρος Παπασταυρίδης
Σελίδες: 327-334
Τίτλος: Μαθηματικά Μοντέλα και Μοντελοποίηση
Συγγραφέας: Δημήτριος Σκοπέτος
Σελίδες: 335-343
Τίτλος: Μελέτη της ανάπτυξης της Μαθηματικής ικανότητας στη θεωρία αριθμών
Συγγραφέας: Ιωάννης Ζάχος
Σελίδες: 344-356
Τίτλος: Στη διαδρομή απ΄ τα μαθηματικά των λογαριασμών στα μαθηματικά των διαλογισμών όλο κάτι μου υπαγορεύουν λέξεις κι αριθμοί και εγώ πιωμένος μνήμες Αυτά λέω και γράφω
Συγγραφέας: Ηλίας Λογοθέτης
Σελίδες: 357-367
Τίτλος: Ρόλος των εργαλείων που προσομοιώνουν τις αισθησιοκινητικές ενέργειες των παιδιών στο περιβάλλον του μικρόκοσμου C.AR.ME. στους μετασχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές
Συγγραφέας: Μαρία Κορδάκη
Σελίδες: 368-377
Τίτλος: Κοινωνικογνωστική προσέγγιση των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
Σελίδες: 378-383
Τίτλος: Αντινομίες μεταξύ του μαθηματικού εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά την κατανόηση μαθηματικών παραστάσεων
Συγγραφέας: Νικόλαος Τζαβάρας
Σελίδες: 384-385
Τίτλος: Ο Καντ και τα θεμέλια των σύγχρονων κατασκευαστικών απόψεων για τη διδακτική των μαθηματικών
Συγγραφέας: Στέφανος Κεΐσογλου
Σελίδες: 386-394
Τίτλος: Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη συγγραφή σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου
Συγγραφέας: Σπύρος Φερεντίνος, Χρυσάνθη Γεώργιαννη, Χάρης Καλλιγάς, Νικηφόρος Μαρκάκης
Σελίδες: 395-404
Τίτλος: Η Διοφαντική Εξίσωση : (x^2 -1)(y^2 -1)=(z^2 -1)^2
Συγγραφέας: Μιχάλης Δημάκος
Σελίδες: 405-422
Τίτλος: Γέφυρες Πολιτισμικής Επικοινωνίας & σχέδια δράσης σε ένα ταραγμένο κόσμο.Ένα Ελληνο-Δανέζικο Πείραμα στη Μαθηματική Παιδεία
Συγγραφέας: Έλενα Βασιλείου, Σοφία Δελικωστίδη, Τάσος Πατρώνης
Σελίδες: 423-430
Τίτλος: Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου
Συγγραφέας: Νίκος Κλαουδάτος, Πέτρος Βερύκιος
Σελίδες: 431-439
Τίτλος: ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα Εθνομαθηματικά στη μαθηματική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Χαρούλα Σταθοπούλου
Σελίδες: 440-445
Τίτλος: Εκμάθηση αρίθμησης και αριθμητικών πράξεων σε μαθητές δημοτικού με χρήση Η/Υ
Συγγραφέας: Ιωάννης Γαβριηλίδης, Βασίλειος Χατζηφιλιπίδης, Πέτρος Γαβριηλίδης
Σελίδες: 446-458
Τίτλος: Ο Γνωμών ως όργανο διδακτικής διαδικασίας με σύγχρονες θεωρίες μάθησης
Συγγραφέας: Παναγιώτης Δεληκανλής
Σελίδες: 459-463
Τίτλος: Το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο
Συγγραφέας: Βασίλειος Σάλτας
Σελίδες: 464-474
Τίτλος: Creative Work With Mathematically Talented Students
Συγγραφέας: Svetoslav Jordanov Bilchev, Emilia Angelova Velikova
Σελίδες: 475-478
Τίτλος: Ο Η/Υ ως ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης των γεωμετρικών τόπων της Αναλυτικής Γεωμετρίας
Συγγραφέας: Δημήτρης Κοντογεώργης, Δημήτρης Ευσταθόπουλος, Σπύρος Ζουπάνος
Σελίδες: 479-490
Τίτλος: Η Αλληλεπίδραση νοητικών και συναισθηματικών διαδικασιών στην κατανόηση των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Σμαρώ Αλεξάνδρου
Σελίδες: 491-513
Τίτλος: Η έννοια του αριθμού όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Α΄ δημοτικού με τη βοήθεια της θεωρίας συνόλων
Συγγραφέας: New Author
Σελίδες: 514-527
Τίτλος: Στάσεις των μαθητών του Λυκείου απέναντι στα μαθηματικά σε συνάρτηση με την επίδοση τους στο Λύκειο και στις γενικές προαγωγικές εξετάσεις
Συγγραφέας: Δημήτρης Γουδήρας, Γιώργος Καρατάσιος
Σελίδες: 528-537