Βρέθηκαν 62 αποτελέσματα.

Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Συγγραφέας:
Σελίδες: 9-10
Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Συγγραφέας:
Σελίδες: 11-12
Τίτλος: Αλγεβρική Γεωμετρία και Γεωμετρική Άλγεβρα στους αρχαίους πολιτισμούς
Συγγραφέας: Θεόδωρος Εξαρχάκος
Σελίδες: 13-37
Τίτλος: Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Η προσπάθεια μαθηματικής συγκρότησης όλου του πληθυσμού και ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης των μαθηματικών από τον κάθε μαθητή - πολίτη
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος
Σελίδες: 38-53
Τίτλος: Χρήση άτυπων γνώσεων ως διδακτικό πλαίσιο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια πρώτη τάξη τσιγγανοπαίδων
Συγγραφέας: Χαρούλα Σταθοπούλου
Σελίδες: 54-63
Τίτλος: Το βιβλίο λύσεων των μαθηματικών και η συμβολή του στο μαθηματικό αναλφαβητισμό: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
Συγγραφέας: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Κατερίνα Κασιμάτη, Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Βασίλης Γιαλαμάς, Ιωάννης Τυρλής
Σελίδες: 64-73
Τίτλος: To sketchpad και το άγαλμα
Συγγραφέας: Τουμάσης Μπάμπης
Σελίδες: 74-84
Τίτλος: Numeracy και εκπαίδευση ενηλίκων. Προσεγγίσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις
Συγγραφέας: Στέλιος Βερνίκος
Σελίδες: 85-98
Τίτλος: Διδάσκοντας Μαθηματικά σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη της Α/θμίας εκπ/σης. Δυνατότητες - Προτάσεις - Εμπειρίες
Συγγραφέας: Ηρακλής Αγγελόπουλος, Αγγελική Μέντζα
Σελίδες: 99-107
Τίτλος: Οι μαθηματικές δραστηριότητες ως συνεισφορά για την άρση της αριθμοφοβίας
Συγγραφέας: Ιωάννης Μαντάς
Σελίδες: 108-122
Τίτλος: Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως λύση προβλήματος
Συγγραφέας: Δημήτριος Σκοπέτος
Σελίδες: 123-130
Τίτλος: Το μετέωρο βήμα της διδακτικής των μαθηματικών
Συγγραφέας: Παναγιώτης Σπύρου, Κοσπεντάρης Γιώργος
Σελίδες: 131-140
Τίτλος: Περί βίας και ψευδο-γεγονότων, κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, πολιτικής ορθότητας και απομαθηματικοποίησης
Συγγραφέας: Τάσος Πατρώνης
Σελίδες: 141-153
Τίτλος: Ευκλείδειος αλγόριθμος: η πρακτική, η γεωμετρική και η προκύπτουσα φιλοσοφική του ερμηνεία
Συγγραφέας: Ιωάννης Αραχωβίτης
Σελίδες: 154-161
Τίτλος: Οι πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασί α: Μερικές διαστάσεις της συμβολής τους στο μαθηματικό (αν)αλφαβητισμό
Συγγραφέας: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Μαρία Χιονίδου, Δημήτριος Καραγεώργος
Σελίδες: 162-171
Τίτλος: Οι σημερινοί μαθητές είναι μαθηματικά αναλφάβητοι ή όχι;
Συγγραφέας: Παναγιώτης Χριστόπουλος
Σελίδες: 172-178
Τίτλος: Ο προπαιδευτικός ρόλος της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε μη θετικές επιστήμες
Συγγραφέας: Ηλίας Αθανασιάδης
Σελίδες: 179-185
Τίτλος: Απόψεις παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια της πιθανότητας και ο βαθμός κατανόησης του τρόπου παρουσίασης των προβλημάτων
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σελίδες: 186-197
Τίτλος: Οι γνώσεις των μαθητών του δημοτικού σε έννοιες της στατιστικής και η διαφοροποίηση τους μετά από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων
Συγγραφέας: Ιωάννης Κυρίτσης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Δημήτριος Γκίνης
Σελίδες: 198-211
Τίτλος: Η μέση τιμή ως αξιόπιστος ερμηνευτικός παράγων
Συγγραφέας: Σπύρος Φερεντίνος, Χαράλαμπος Καλλιγάς
Σελίδες: 212-221
Τίτλος: Η διδασκαλία βασικών εννοιών της ανάλυσης μέσω της εποπτείας
Συγγραφέας: Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Βουργάνας
Σελίδες: 222-238
Τίτλος: Μαθηματικός αλφαβητισμός και η έννοια της συνάρτησης σε μελλοντικούς δασκάλους
Συγγραφέας: Αθανάσιος Γαγάτσης, Γρηγόρης Μακρίδης, Μάριος Αντωνιάδης
Σελίδες: 239-247
Τίτλος: Προ-Άλγεβρα και επίλυση μαθηματικού προβλήματος
Συγγραφέας: Φιλίππου Γεώργιος, Βασιλική Αλεξάνδρου
Σελίδες: 248-257
Τίτλος: Παρανοήσεις που οφείλονται στις αναπαραστάσεις, κριτήρια αποτελεσματικότητας και πρόταση για ένα αναπαραστατικό σύστημα για τα κλάσματα
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Σταύρος Ορφανός
Σελίδες: 258-267
Τίτλος: Γεωμετρία: αλφαβητισμός του ανθρώπου στο καινούριο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Προτάσεις για την β/θ μια εκπ/ση
Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
Σελίδες: 268-281
Τίτλος: Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης ως συνιστώσα κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας. Το παράδειγμα της τριγωνομετρικής εφαπτόμενης
Συγγραφέας: Στέφανος Κεΐσογλου
Σελίδες: 282-292
Τίτλος: Ο ρόλος της φαντασίας στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων
Συγγραφέας: Ελισσάβετ Καμπάνη, Ευγενία Κολέζα
Σελίδες: 293-308
Τίτλος: Διδασκαλία των καμπυλών του επιπέδου για τη β΄ λυκείου με τη χρήση Η/Υ
Συγγραφέας: Αθανάσιος Κυριαζής, Κωνσταντίνος Κορρές
Σελίδες: 309-319
Τίτλος: Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα
Συγγραφέας: Μαρία Νικολακάκη
Σελίδες: 320-339
Τίτλος: Η τυπική απόδειξη ισχύει πάντοτε;
Συγγραφέας: Γιώργος Μπαραλός
Σελίδες: 340-352
Τίτλος: Η διαισθητική και κριτική σκέψη ως παράγοντες για την άρση του μαθηματικού αναλφαβητισμού
Συγγραφέας: Τηλέμαχος Αυδής
Σελίδες: 353-363
Τίτλος: Διδακτικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε μαθηματικές διαδικασίες
Συγγραφέας: Μιχάλης Βόσκογλου
Σελίδες: 364-374
Τίτλος: Τα Στοιχεία του Ευκλείδη και η μαθηματική εκπαίδευση, μια διαρκώς ανανεούμενη σχέση
Συγγραφέας: Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Μπαραλής, Ιωάννης Κεκές
Σελίδες: 375-389
Τίτλος: Μαθηματικός αλφαβητισμός και Γεωμετρία: Αντιλήψεις και διδακτικές επιλογές των μελλοντικών εκπαιδευτικών
Συγγραφέας: Πόταρη Δέσποινα
Σελίδες: 390-401
Τίτλος: Μαθηματικός αναλφαβητισμός και καμπύλες στα μαθηματικά του γυμνασίου
Συγγραφέας: Αικατερίνη Μαλλιαράκη, Νικόλαος Ταψής
Σελίδες: 402-415
Τίτλος: Ένα παράδειγμα εφαρμογής της κατασκευαστικής αρχής της γνώσης στην διδασκαλία των μαθηματικών
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραφόπουλος
Σελίδες: 416-423
Τίτλος: Σχεδίαση και χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των εμβαδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βασίλειος Δαγδιλέλης
Σελίδες: 424-434
Τίτλος: Εκπαιδευτικοί και όψεις του επιστημονικού αλφαβητισμού: η περίπτωση των κυβοειδών καρπουζιών
Συγγραφέας: Βάσω Σπηλιωτοπούλου
Σελίδες: 435-446
Τίτλος: Μαθηματικά και ποίηση
Συγγραφέας: Στέφανος Μπαλής
Σελίδες: 447-458
Τίτλος: Το αγέλαστον γράμμα
Συγγραφέας: Α. Αρσλαμπάλογλου, Δ. Παύλου, Κ. Σελεβίστας
Σελίδες: 459-469
Τίτλος: Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στην εκπαίδευση: δυνατό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών
Συγγραφέας: Ελένη Κίτρινου
Σελίδες: 470-482
Τίτλος: Πολυεδρική διδασκαλία. Ένα νέο διδακτικό μοντέλο
Συγγραφέας: Κων/νος Χαροκόπος, Αθηνά Κλάδου
Σελίδες: 483-503
Τίτλος: Αναλογική σκέψη και. Μαθηματικά
Συγγραφέας: Δημήτριος Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη
Σελίδες: 504-513
Τίτλος: Ένα μοντέλο Βηματισμού της μαθηματικής σκέψης (και όχι μόνο)
Συγγραφέας: Γιάννης Κερασαρίδης
Σελίδες: 514-527
Τίτλος: Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά των γενικών εξετάσεων ως κριτήριο αξιολόγησης της μαθηματικής παιδείας
Συγγραφέας: Μιχάλης Χρυσοβέργης, Άννα Μαρία Κόκλα
Σελίδες: 528-538
Τίτλος: Χρησιμότητα των Μαθηματικών (Κάτω από την επιφάνεια)
Συγγραφέας: Αντώνης Δούναβης
Σελίδες: 539-553
Τίτλος: Ο Σωκράτης παιδαγωγός και μαθηματικός
Συγγραφέας: Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
Σελίδες: 554-562
Τίτλος: Τα παιδιά του Ευκλείδη (θεατρική παράσταση)
Συγγραφέας: Ηλίας Κερασαρίδης
Σελίδες: 563-573
Τίτλος: Διαμόρφωση εντύπου διδακτικού υλικού στα σχολικά μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Ιωάννης Καραγιάννης
Σελίδες: 574-585
Τίτλος: Μαθηματική λογοτεχνία: ένα εργαλείο για τη διδασκαλία των μαθηματικών
Συγγραφέας: Χρίστος Μηλιώνης
Σελίδες: 586-596
Τίτλος: Προβληματισμοί γύρω από την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθηματικών
Συγγραφέας: Βαρβάρα Γεωργιάδου-Καμπουρίδη
Σελίδες: 597-608
Τίτλος: Τα ουσιώδη και χρειώδη
Συγγραφέας: Νικόλαος Βαδιβούλης
Σελίδες: 609-618
Τίτλος: Ανεύρεση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του προβολέα
Συγγραφέας: Ευγένιος Αυγερινός, Μανώλης Κιουλάφας
Σελίδες: 619-627
Τίτλος: Διαδικασίες και πλαίσια επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας. Παραμύθι-ιστορία: ένας τρόπος πλαισίωσης του μαθηματικού νοήματος
Συγγραφέας: Σμαρώ Αλεξάνδρου
Σελίδες: 628-644
Τίτλος: Χρήση Κινητικών Μοντέλων στην Ευκλείδεια Γεωμετρία
Συγγραφέας: Παναγιώτης Δεληκανλής
Σελίδες: 645-646
Τίτλος: Η Γεωμετρική κατασκευή ως Σενάριο: Το παράδειγμα της κατασκευής της μεσοκάθετης ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα στην τάξη.
Συγγραφέας: Γ. Ζάρκος, Ε. Παναγιωτοπούλου, Μ. Ρεμπούσκου, Χ. Στασινοπούλου, Α. Φαρμάκη, Β. Χατζή
Σελίδες: 647-649
Τίτλος: Ανάλυση το Μαθηματικό MODELO
Συγγραφέας: Ελένη Κοκκινίδου
Σελίδες: 650-650
Τίτλος: Τα διανύσματα στη Β΄ Λυκείου
Συγγραφέας: Γιώργος Παράβολος
Σελίδες: 651-652
Τίτλος: Η δυναμική της Στατιστικής Μεθοδολογίας στη Διδακτική Διαδικασία
Συγγραφέας: Αθηνά Πέτρου
Σελίδες: 653-657
Τίτλος: Γεωμετρική ερμηνεία της μέσης τιμής της τυπικής απόκλισης και γραμμική παλινδρόμηση
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραφόπουλος
Σελίδες: 658-659
Τίτλος: Αντιλήψεις των φοιτητών για την απόδειξη με Αντιθετοαντιστροφή
Συγγραφέας: Φιλίππου Γεώργιος, Ανδρέας Στυλιανίδης, Γαβριήλ Στυλιανίδης
Σελίδες: 660-660
Τίτλος: Η Εύρεση της Τετραγωνικής Ρίζας ενός αριθμού
Συγγραφέας: Σοφοκλής Τασόπουλος
Σελίδες: 661-664