Βρέθηκαν 65 αποτελέσματα.

Τίτλος: Μαθηματικά στους Αρχαίους Πολιτισμούς: Επίπεδα ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις.
Συγγραφέας: Θεόδωρος Εξαρχάκος
Σελίδες: 1-34
Τίτλος: Ιστορική Ανασκόπηση των Πιθανοτήτων.
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης
Σελίδες: 35-62
Τίτλος: Ιδεολογία και θέσμιση της γνώσης: Ερωτήματα που θέτει η Ιστορία των Μαθηματικών στη μαθηματική παιδεία και αντίστροφα.
Συγγραφέας: Τάσος Πατρώνης
Σελίδες: 63-72
Τίτλος: Ιστορικές πηγές και ο τρόπος χρήσης τους στη μαθηματική εκπαίδευση.
Συγγραφέας: Αντώνιος Δούναβης
Σελίδες: 73-88
Τίτλος: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα των μαθηματικών μοντέλων.
Συγγραφέας: Παναγιώτης Βλάμος
Σελίδες: 89-101
Τίτλος: Πολλαπλά τέλειοι αριθμοί
Συγγραφέας: Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Σελίδες: 102-116
Τίτλος: Ο ρόλος της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μάθηματικών
Συγγραφέας: Ευάγγελος Παναγιώτου
Σελίδες: 117-130
Τίτλος: Το πυθαγόρειο θεώρημα και ο ρόλος του στη Γεωμετρία.
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ψαράκης
Σελίδες: 131-140
Τίτλος: Ένα διδακτικό εργαλείο για τη μάθηση της Θεωρίας Πιθανοτήτων με χρήση ιστορικών προβλημάτων.
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σελίδες: 141-150
Τίτλος: Η σημασία της ιστορίας στη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης.
Συγγραφέας: Φιλίππου Γεώργιος, Αρετή Παναούρα
Σελίδες: 151-162
Τίτλος: Έννοιες και ιδέες από την Ιστορία των Μαθηματικών αρωγοί στη σύγχρονη διδακτική τους.
Συγγραφέας: Ιωάννης Αραχωβίτης
Σελίδες: 163-174
Τίτλος: Συζητώντας για την Ιστορία των Μαθηματικών στη σχολική τάξη.
Συγγραφέας: Καφούση Σόνια
Σελίδες: 175-184
Τίτλος: Συναντήσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών με τη διδασκαλία τους.
Συγγραφέας: Άντα Μπούφη, Φρόσω Σκαφτούρου
Σελίδες: 185-194
Τίτλος: Ο βιασμός του λόγου
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Σταύρος Ορφανός
Σελίδες: 195-203
Τίτλος: Μένων (Πλάτων) - Μαθηματικά. Μια βιωματική διαθεματική δραστηριότητα στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Μαρία Χιονίδου
Σελίδες: 204-213
Τίτλος: Οι αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί (αξιοσημείωτες ταυτότητες) ιστορική-ερευνητική προσέγγιση.
Συγγραφέας: Γεώργιος Κουτσοδήμας
Σελίδες: 214-223
Τίτλος: Η διτιμη αριστοτέλεια λογική, το αντιπαράδειγμα και η χρήση του στη διδασκαλία της Γραμμικής Άλγεβρας.
Συγγραφέας: Ιωάννης Αραχωβίτης, Κυριακούλα Αντωνοπούλου
Σελίδες: 224-236
Τίτλος: Μια προσέγγιση του άρρητου αριθμού μέσω μιας κατασκευής του Πάππου από την Αλεξάνδρεια.
Συγγραφέας: Γεώργιος Σαράφοπουλος
Σελίδες: 237-243
Τίτλος: Ανιχνεύοντας την συγκρότηση του νοήματος των μιγαδικών αριθμών κατά τον 16ο και 18ο αιώνα.
Συγγραφέας: Στέφανος Κεΐσογλου, Χρυσή Καραμήτσου
Σελίδες: 244-254
Τίτλος: Μαθηματικά-ιστορική εξέλιξη ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση.
Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
Σελίδες: 255-268
Τίτλος: Σχέσεις ανάμεσα στην Ιστορία των Μαθηματικών και στη Διδακτική των Μαθηματικών.
Συγγραφέας: Α. Γαγάτσης, Ι. Ηλία, Γρ. Μακρίδης
Σελίδες: 269-283
Τίτλος: Ένα παράδειγμα σχολικής χρήσης της Ιστορίας της Γεωμετρίας : οι μηνίσκοι του Ιπποκράτη στα εγχειρίδια 19ου-20ου αι.
Συγγραφέας: Δημήτριος Πατσοπουλος
Σελίδες: 284-295
Τίτλος: Ο ρόλος της Ιστορίας της Γεωμετρίας στη διδασκαλία και στη μάθηση των μαθηματικών.
Συγγραφέας: Ιωάννης Λαζαρίδης
Σελίδες: 296-306
Τίτλος: Η διαχρονική παρουσία των εννοιών κύκλος σφαίρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και κατανόηση των Μαθηματικών.
Συγγραφέας: Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
Σελίδες: 307-318
Τίτλος: Μια εφαρμογή δυναμικού συστήματος στα οικονομικά.
Συγγραφέας: Κώστας Λέων, Χριστίνα Μπενέκη
Σελίδες: 319-327
Τίτλος: Τα Μαθηματικά στο Θέατρο: Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης.
Συγγραφέας: Χρήστος Μηλιώνης
Σελίδες: 328-337
Τίτλος: Η μαθηματικοποιηση των βιβλίων Φυσικής στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα.
Συγγραφέας: Αικατερίνη Κασιμάτη
Σελίδες: 338-350
Τίτλος: Γνωστική διερεύνηση λογικομαθηματικων εννοιών με χρήση δυναμικού περιβάλλοντος μικρόκοσμων. Η περίπτωση της άρνησης και της συμπληρωματικότητας.
Συγγραφέας: Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Σελίδες: 351-364
Τίτλος: Μορφές διδασκαλίας της συνάρτησης στο δημοτικό σχολείο:ένα διδακτικό πείραμα.
Συγγραφέας: Δημήτρης Κουσίδης, Δημήτρης Χασάπης
Σελίδες: 365-375
Τίτλος: Τυπικά Μαθηματικά και Εθνομαθηματικά: Επιστημολογικές και κοινωνικο-πολιτικές θεωρήσεις.
Συγγραφέας: Ευγενία Κολέζα
Σελίδες: 376-389
Τίτλος: Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση Ελληνικών μαθηματικών έργων.
Συγγραφέας: Γεώργιος Μπαραλής
Σελίδες: 390-405
Τίτλος: Αλληλεπιδράσεις μαθηματικής παιδείας και βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65.
Συγγραφέας: Μαρία Χαλκού
Σελίδες: 406-417
Τίτλος: Οι απαρχές και η φιλοσοφία της μαθηματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία.
Συγγραφέας: Δημήτριος Κοντογιάννης, Στυλιανός Δασκαλάκης
Σελίδες: 418-426
Τίτλος: Συμμετοχή στην ομάδα-ατομική εξέλιξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Συγγραφέας: Βαρβάρα Γεωργιάδου-Καμπουρίδη
Σελίδες: 427-436
Τίτλος: Η εργασία επιλογής των τεσσάρων καρτών του wason και η αναλογική λύση προβλημάτων, σαν θεωρητικό υπόβαθρο αντιστοίχων πειραμάτων σε δυο Λύκεια της Αττικής.
Συγγραφέας: Στέλιος Βερνίκος, Δημήτρης Ζέρβας
Σελίδες: 437-448
Τίτλος: Σχολικές απογραφές. Μια εκπαιδευτική πρόταση.
Συγγραφέας: Σωτήρης Γκέκας, Θεοδόσης Κωτόπουλος, Ιωάννης Νοΐτσης, Τρύφων Τερζόγλου, Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Σελίδες: 449-460
Τίτλος: Προβληματισμοί πάνω στο εκπαιδευτικό παράδειγμα / μοντέλο Μαθηματικών.
Συγγραφέας: Βασίλειος Βισκαδουράκης
Σελίδες: 461-476
Τίτλος: Μαθηματικά ΄για όλους΄ τους πολίτες του 21ου αιώνα
Συγγραφέας: Πέτρος Βερύκιος
Σελίδες: 477-486
Τίτλος: Τα Μαθηματικά ως αντικειμενική φυσική επιστήμη.
Συγγραφέας: Δημήτρης Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη
Σελίδες: 487-497
Τίτλος: Τελευταίες εξελίξεις των Μαθηματικών στην σεισμική δρομοχρονική τομογραφία.
Συγγραφέας: Μιχάλης Αρβανίτης, Βασίλης Καραστάθης
Σελίδες: 498-505
Τίτλος: «Απλά» Μαθηματικά μοντέλα στη γλώσσα.
Συγγραφέας: Θωμάς Βουγιουκλής, Πηνελόπη Καμπάκη
Σελίδες: 506-515
Τίτλος: Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής.
Συγγραφέας: Θ. Χατζηπαντελής, Δ. Γκίνης, Σ. Μπερσίμης
Σελίδες: 516-526
Τίτλος: Επίλυση προβλήματος: Μια διαδικασία σύνδεσης της μαθηματικής γνώσης με πραγματικές καταστάσεις.
Συγγραφέας: Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Πόταρη Δέσποινα, Βασίλης Παπαντωνίου
Σελίδες: 527-537
Τίτλος: Ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων και σύγχρονη κρυπτογραφία
Συγγραφέας: Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Σελίδες: 538-551
Τίτλος: Πρόβλημα Fermat-σημείο Stainer Διδακτική αντιμετώπιση τους με μέσα του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού.
Συγγραφέας: Ευγένιος Αυγερινός, Εμμανουήλ Κιουλάφας
Σελίδες: 552-559
Τίτλος: Μαθηματικά και Φιλοσοφία [μερικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά των Μαθηματικών].
Συγγραφέας: Γιάννης Κερασαρίδης
Σελίδες: 560-577
Τίτλος: Προσωπικές φιλοσοφίες και διδακτικές πρακτικές.
Συγγραφέας: Γιώργος Μπαραλός
Σελίδες: 578-590
Τίτλος: Μαθηματική παιδεία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Συγγραφέας: Δήμητρα Σπυροπούλου, Λούκια Μαρνέλη
Σελίδες: 591-603
Τίτλος: Μαθηματικά και τέχνη: Διακοσμητικά σχήματα με χρήση γεωμετρικού λογισμικού.
Συγγραφέας: Τουμάσης Μπάμπης, Τάσος Αρβανίτης
Σελίδες: 604-617
Τίτλος: Για την σχέση των Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και την τέχνη.
Συγγραφέας: Δημήτρης Παναγόπουλος
Σελίδες: 618-623
Τίτλος: Μαθηματικά και Αρχιτεκτονική.
Συγγραφέας: Μιχάλης Βόσκογλου
Σελίδες: 624-633
Τίτλος: Μαθηματική λογοτεχνία: Μια πρόκληση.
Συγγραφέας: Τεύκρος Μιχαηλίδης
Σελίδες: 634-642
Τίτλος: Διαθεματικές δραστηριότητες από τα Μαθηματικά στην : Ποίηση - Πεζογραφία - Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.
Συγγραφέας: Στέφανος Μπαλής
Σελίδες: 643-655
Τίτλος: Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για διερεύνηση μοντέλων συμπεριφοράς
Συγγραφέας: Δημήτριος Κοντογεώργος, Κων/νος Μαραγκός
Σελίδες: 656-665
Τίτλος: «Αποχρώσεις του γκρίζου» -Μια εισαγωγή στους Ασαφείς Αριθμούς(Fuzzy Numbers).
Συγγραφέας: Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης
Σελίδες: 666-677
Τίτλος: Στοιχειώδης θεωρία των χορδών και υπερχορδών (Elementary theory of Strings and Superstrings)
Συγγραφέας: Αναστάσιος Καρτσακλής
Σελίδες: 678-684
Τίτλος: O Reymond Queneau, το εργαστήρι της δυναμικής Λογοτεχνίας και οι αρχές της Λογοτεχνίας.
Συγγραφέας: Χριστίνα Φίλη
Σελίδες: 685-701
Τίτλος: Μαθηματική θεμελίωση των πολύγωνων αριθμών και των γνωμόνων τους. Οι δίγωνοι αριθμοί και ο γνωμονικός τύπος του΄Ηρωνος.
Συγγραφέας: Χρήστος Κηπουρός
Σελίδες: 702-716
Τίτλος: Στατιστικά διαγράμματα με τη βοήθεια Η/Υ: ένα εργαλείο απεικόνισης και διερεύνησης φαινομένων στο σύγχρονο κόσμο
Συγγραφέας: Σπύρος Φερεντίνος, Χρυσάνθη Γεώργιαννη, Χάρης Καλλιγάς
Σελίδες: 717-721
Τίτλος: Τα Μαθηματικά στο σύγχρονο πολιτισμό (κατανόηση-τέχνες)
Συγγραφέας: Βενετία Γαζίλα
Σελίδες: 722-731
Τίτλος: Η «Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών». Ένας προβληματισμός.
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Δόρτσιος
Σελίδες: 732-733
Τίτλος: Τα μαθηματικά των αρχαίων ελλήνων ως σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πολιτικών μηχανικών
Συγγραφέας: Παρασκευή Κοντογεώργου
Σελίδες: 734-738
Τίτλος: Εθνομαθηματικά η σημασία και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση
Συγγραφέας: Ιωάννης Παναγάκος
Σελίδες: 739-744
Τίτλος: Τα μαθηματικά ως η ύψιστη συνάντηση επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης, που κ ελευθερώνουν τη ψυχή και ενώνουν όλους τους ανθρώπους
Συγγραφέας: Γεώργιος Θ. Πράσινος
Σελίδες: 745-748
Τίτλος: Μαθηματικά και τεχνικός πολιτισμός
Συγγραφέας: Θωμάς Ο. Πρίφτης
Σελίδες: 749-751