Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα.

Τίτλος: Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού των Η/Υ στο Λύκειο
Συγγραφέας: Βασίλειος Δαγδιλέλης, Θόδωρος Καρτσιώτης
Σελίδες: 174-190
Τίτλος: Μια άλλη άποψη για τον τρόπο σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων
Συγγραφέας: Μαριάννα Τζεκάκη, Αλέξανδρος Μαρκέτος, Βασίλειος Δαγδιλέλλης
Σελίδες: 191-216
Τίτλος: Αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών από τη σκοπιά του Πανεπιστημίου
Συγγραφέας: Τάκης Παπαϊωάννου
Σελίδες: 235-240
Τίτλος: Από τα αναλυτικά προγράμματα ύλης στα αναλυτικά προγράμματα στόχων
Συγγραφέας: Νίκος Μαυρογιάννης
Σελίδες: 241-263
Τίτλος: Αναλυτικά προγράμματα και μηχανισμοί επιβολής
Συγγραφέας: Αντώνης Παπαμικρούλης
Σελίδες: 264-272
Τίτλος: Προβλήματα καλώς και όχι κακώς ορισμένα. Σκέψεις από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας
Συγγραφέας: Δημήτρης Παπούλιας
Σελίδες: 273-283
Τίτλος: Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα καθρέφτης ενός αδιάφορου μαθητή κι ενός απρόσωπου καθηγητή
Συγγραφέας: Δ. Παπαδημητρίου, Φ. Καλαβάοης
Σελίδες: 284-290
Τίτλος: Τα μαθηματικά στη γενική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Δημήτρης Καραγεώργος
Σελίδες: 291-301