Βρέθηκαν 59 αποτελέσματα.

Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Συγγραφέας:
Σελίδες: 9-10
Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Συγγραφέας:
Σελίδες: 11-12
Τίτλος: Προϋποθέσεις για το σχεδιασμό μιας μαθησιακής διαδρομής στα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος
Σελίδες: 13-26
Τίτλος: Η διαδρομή του παιδιού στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, από την προσχολική ηλικία έως την ενηλικίωση….
Συγγραφέας: Θεόδωρος Χατζηπαντελής
Σελίδες: 27-40
Τίτλος: Η Ιστορική εξέλιξη της έννοιας του γινομένου και η σημασία του για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και την κατανόησή τους από τους μαθητές
Συγγραφέας: Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
Σελίδες: 41-48
Τίτλος: Μια προσέγγιση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν μαθητές που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς
Συγγραφέας: Ιωάννης Τυρλής
Σελίδες: 49-58
Τίτλος: Η διερεύνηση της επίδοσης στα Μαθηματικά με την επίδοση σε άλλα μαθήματα και την κοινωνική φυσιογνωμία των μαθητών γυμνάσιου στα Δωδεκάνησα
Συγγραφέας: Ηλίας Αθανασιάδης, Σταύρος Κοκκαλίδης
Σελίδες: 59-71
Τίτλος: Η συνάρτηση και η διδακτική της
Συγγραφέας: Δημήτρης Γαβαλάς
Σελίδες: 72-81
Τίτλος: Η συνάρτηση και η διδακτική της
Συγγραφέας:
Σελίδες: 72-81
Τίτλος: Η έννοια της κλίσης και η συμβολή της στην προσέγγιση μαθηματικών θεωριών και προβλημάτων
Συγγραφέας: Γεώργιος Καρκούλιας, Δημήτριος Κοντογιάννης
Σελίδες: 94-107
Τίτλος: Η σχέση των μαθηματικών με το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
Συγγραφέας: Π. Γιαννοπούλου , Σ. Δουκάκης, Χ. Κοίλιας, Α. Ψαλτίδου
Σελίδες: 108-117
Τίτλος: Οι άτυπες γεωμετρικές κατασκευές και η συμβολή τους στην ουσιαστικότερη προσέγγιση της Γεωμετρίας
Συγγραφέας:
Σελίδες: 118-126
Τίτλος: Αντιλήψεις των μαθητών για την έννοια του όγκου: δυσκολίες κατανόησης και επίλυσης απλών προβλημάτων
Συγγραφέας: Χρίστος Μηλιώνης
Σελίδες: 127-134
Τίτλος: Το γεωμετρικό πρόβλημα: κίνητρα για απόδειξη σε ένα δυναμικό γεωμετρικό περιβάλλον
Συγγραφέας:
Σελίδες: 135-144
Τίτλος: Ικανότητα μετάβασης από μια μορφή αναπαράστασης σε άλλη για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνάσιου
Συγγραφέας: Γεώργιος Μπαραλής
Σελίδες: 145-155
Τίτλος: Η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: εμπόδια στη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Η περίπτωση της εξίσωσης
Συγγραφέας:
Σελίδες: 156-165
Τίτλος: Η μετάβαση του μαθητή από την φυσική εμπειρία στην επινόηση μαθηματικών εννοιών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων
Συγγραφέας: Στέφανος Κεΐσογλου, Χρυσή Καραμήτσου
Σελίδες: 166-175
Τίτλος: Η χρήση του Η/Υ ως γνωστικού εργαλείου στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας:
Σελίδες: 176-186
Τίτλος: Η δόμηση της μαθηματικής σκέψης στην προσχολική ηλικία
Συγγραφέας: Αικατερίνη Κασιμάτη
Σελίδες: 187-199
Τίτλος: Παίζω και πηδώ μαθαίνω να μετρώ μαθηματικά και κινητικές δραστηριότητες - μια βιωματική προσέγγιση στα πλαίσια της διαθεματικότητας
Συγγραφέας: Ιωάννα Ζαρκατζιά , Βασιλική Μπαρμπούση , Θωμάς Γρυπάρης
Σελίδες: 200-210
Τίτλος: Προσεγγίζοντας την έννοια του φυσικού αριθμού ως τελεστή στο Νηπιαγωγείο
Συγγραφέας: Καφούση Σόνια, Κατερίνα Καπέλου
Σελίδες: 211-221
Τίτλος: Η συνάντηση του μικρού μαθητή με μαθηματικές έννοιες με τη χρήση του υπολογιστή μέσα από ένα Πειραματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Δημοτικό
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γ. Γκυρτής , Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης
Σελίδες: 222-231
Τίτλος: Η ετυμολογία των Μαθηματικών όρων
Συγγραφέας: Ιωάννης Καλογεράκης
Σελίδες: 232-244
Τίτλος: Τα επιστημολογικά εμπόδια της μαθηματικοποίησης
Συγγραφέας: Σταύρος Ορφανός
Σελίδες: 245-254
Τίτλος: Επαναλαμβανόμενα λάθη μαθητών μέσα από τη ματιά ενός νέου μαθηματικού
Συγγραφέας: Νικόλαος Μανάρας
Σελίδες: 255-263
Τίτλος: Οι απόψεις των γονιών για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου
Συγγραφέας: Καφούση Σόνια, Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
Σελίδες: 264-273
Τίτλος: Απόψεις και συναισθήματα ενήλικων για τα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Σπηλιωτοπούλου Βασιλική
Σελίδες: 274-283
Τίτλος: Αυτοεκτίμηση μαθητών Στ΄ Δημοτικού Σχολείου
Συγγραφέας: Παναγιώτης Γιαβρίμης , Ελένη Σάββα
Σελίδες: 284-293
Τίτλος: Το άγχος του μαθητή (και του καθηγητή) μπροστά στο πρόβλημα
Συγγραφέας: Ηλίας Κωνσταντόπουλος
Σελίδες: 294-300
Τίτλος: Τσιγγάνοι μαθητές και χώρος: ο προσδιορισμός στο χώρο ως μια πολιτισμική πρακτική
Συγγραφέας: Χαρούλα Σταθοπούλου
Σελίδες: 301-311
Τίτλος: Ο παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας και των συναισθημάτων των μαθητών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Νάκος
Σελίδες: 312-330
Τίτλος: Τα ενσωματωμένα Μαθηματικά στη διαδρομή της μάθησης και ο ρόλος της εγκεφαλικής ασυμμετρίας και των ημισφαιρίων στη γνώση
Συγγραφέας: Παναγιώτης Δεληκανλής
Σελίδες: 331-340
Τίτλος: Η συμβατότητα της περιγραφικής γλώσσας των συνόλων με τη φυσική γλώσσα στα μικρά παιδιά
Συγγραφέας: Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλια
Σελίδες: 341-359
Τίτλος: Πως μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών: ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με διανύσματα
Συγγραφέας: Ελένη Δημητριάδου
Σελίδες: 360-369
Τίτλος: Η επίδραση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
Συγγραφέας: Ιωάννης Παναγάκος
Σελίδες: 370-380
Τίτλος: Στάσεις των μαθητών Εν. Λυκείων και ΤΕΕ για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με φύλλα δραστηριοτήτων
Συγγραφέας: Ευάγγελος Φακούδης
Σελίδες: 381-391
Τίτλος: Η έρευνα για τη μάθηση των Μαθηματικών σε ομάδες εργασίας : δεδομένα και προοπτικές
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χαβιάρης Πέτρος
Σελίδες: 392-402
Τίτλος: Μια μαθηματική τράπεζα θεμάτων στο διαδίκτυο. (Ένα διδακτικό πείραμα)
Συγγραφέας: Κώστας Σάλαρης , Μανιώ Σάλαρη
Σελίδες: 403-410
Τίτλος: Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου
Συγγραφέας: Ιωάννης Καραγιάννης, Ευστάθιος Στέφος , Χαράλαμπος Συντυχάκης
Σελίδες: 411-420
Τίτλος: Η διδασκαλία εννοιών της άλγεβρας μέσω γεωμετρικών προσεγγίσεων. Εφαρμογή του διαθεματικού προσανατολισμού του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών
Συγγραφέας: Θωμάς Οικονόμου
Σελίδες: 421-429
Τίτλος: Η λογική της γλώσσας (πως η γλώσσα επηρεάζει τα Μαθηματικά) και η γλώσσα της λογικής (πως τα Μαθηματικά επηρεάζουν τη γλώσσα)
Συγγραφέας: Αναστασία Καρακώστα
Σελίδες: 430-442
Τίτλος: Τα Μαθηματικά στην κοινωνία της εικόνας. Μαθηματικά σύμβολα σε πολυτροπικά, μη Μαθηματικά κείμενα.
Συγγραφέας: Αγγελική Γιαννικοπούλου
Σελίδες: 443-455
Τίτλος: Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών -Ιστορία-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία-Λογοτεχνία
Συγγραφέας: Στέφανος Μπαλής
Σελίδες: 456-464
Τίτλος: Μαθηματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις: Παρανοήσεις και δυνατότητες
Συγγραφέας: Ευαγγελία Τρέσσου
Σελίδες: 465-476
Τίτλος: Η απαρχή της έννοιας του Ορίου και ο Εύδοξος
Συγγραφέας: Ευγένιος Αυγερινός, Εμμανουήλ Κιουλάφας
Σελίδες: 477-484
Τίτλος: Μαθηματική παιδεία - ώρα μηδέν: από τις τυποκρατικές διαδικασίες στα Σενάρια και τα επιχειρήματα των νέων παιδιών
Συγγραφέας: Σοφία Δελικωστίδη, Αναστάσιος Πατρώνης
Σελίδες: 485-496
Τίτλος: Ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Δ. Πόταρη, Β. Γεωργιάδου , Χ. Μαρκόπουλος, Β. Σπηλιωτοπούλου
Σελίδες: 497-508
Τίτλος: Η εξέλιξη της σκέψης των παιδιών του δημοτικού όσον αφορά στις πιθανολογικές εκφράσεις
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σελίδες: 509-518
Τίτλος: Στάσεις και αντιλήψεις του μαθητή και του περιβάλλοντός του για τα Μαθηματικά καθώς και η σχέση τους με την επίδοση.
Συγγραφέας: Χρύσα Σοφιανοπούλου , Κώστας Μπασμπάς
Σελίδες: 519-528
Τίτλος: Διαπολιτισμική προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών των Μαθηματικών-Εκπαιδευτικές Καινοτομίες.
Συγγραφέας: Γεώργιος Καρκούλιας, Σπύρος Φερεντίνος, Σωτηρία Σαμπάνη
Σελίδες: 529-538
Τίτλος: Το φαινόμενο της μάθησης και της διδασκαλίας
Συγγραφέας: Γιάννης Κερασαρίδης
Σελίδες: 539-553
Τίτλος: Συζήτηση για τη λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας Μαθηματικών Διαγωνισμών
Συγγραφέας: Βασίλειος Βισκαδουράκης
Σελίδες: 554-565
Τίτλος: Εφαρμογές και κατανόηση μαθηματικών εννοιών μέσω αλγόριθμων
Συγγραφέας: Γιάννης Καρκάζης , Γιάννης Ράλλης
Σελίδες: 566-579
Τίτλος: Αφομοίωση εννοιών : ένα κεντρικό πρόβλημα της διδασκαλίας των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Μιχάλης Βόσκογλου, Αλέκα Καλαπόδη
Σελίδες: 580-587
Τίτλος: Αναδρομικές ακολουθίες, σύνθεση συνάρτησης f με τον εαυτό της, η παράγωγος συνάρτησης f και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
Συγγραφέας: Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης
Σελίδες: 588-606
Τίτλος: Μια Αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων και της διδασκαλίας στα μαθηματικά της Β΄θμιας Εκπ/σης
Συγγραφέας: Γιώργος Μπαραλός
Σελίδες: 607-622
Τίτλος: Η διδασκαλία των Μαθηματικών για μαθητές με ταλέντο στα Μαθηματικά. ΄΄Μια πρόκληση της εποχής μας΄΄
Συγγραφέας:
Σελίδες: 623-634
Τίτλος: Η τετραγωνική, η κυβική ρίζα, ο Ευγένιος Βούλγαρης και άλλα…
Συγγραφέας:
Σελίδες: 635-648
Τίτλος: Η σημασία της χρήσης διδακτικού και νέου τεχνολογικού υλικού στη σχολική τάξη και πώς αυτό το συμμετοχικό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση των Μαθηματικών και τη διδακτική πρακτική.
Συγγραφέας:
Σελίδες: 649-659