Βρέθηκαν 72 αποτελέσματα.

Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Συγγραφέας:
Σελίδες: 9-10
Τίτλος: Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Μ.Ε.
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Βαγενάς
Σελίδες: 11-12
Τίτλος: Πρόλογος
Συγγραφέας:
Σελίδες: 13-14
Τίτλος: Η διδασκαλία της Γεωμετρίας: Μερικές απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προ-γράμματα και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου
Συγγραφέας: Ελένη Δημητριάδου
Σελίδες: 15-27
Τίτλος: Κάποιοι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της απόδειξης σήμερα
Συγγραφέας: Νικόλαος Μεταξάς
Σελίδες: 28-37
Τίτλος: Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
Συγγραφέας: Παναγόπουλος Γιάννης
Σελίδες: 38-44
Τίτλος: Έλεγχος Υποθέσεων στα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Δημήτριος Κοντοκώστας
Σελίδες: 45-55
Τίτλος: Δύο θεωρήματα της ανάλυσης
Συγγραφέας: Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Νιαβή Αγορή
Σελίδες: 56-64
Τίτλος: Μια διδακτική προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού λογισμού
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραφόπουλος
Σελίδες: 65-71
Τίτλος: Πρόταση για δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο γραφής των νέων βιβλίων Μαθηματικών για το Γυμνάσιο
Συγγραφέας: Τηλέμαχος Αυδής
Σελίδες: 72-83
Τίτλος: Ένα εμπειρικό μοντέλο διδασκαλίας για την εισαγωγή των πράξεων προσημασμένων αριθμών
Συγγραφέας: Πολυτίδης Δημήτρης
Σελίδες: 84-94
Τίτλος: Ζώνες διδασκαλίας των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
Σελίδες: 95-103
Τίτλος: Οι τέσσερις πράξεις σε συσκευασία…μιας
Συγγραφέας: Σωκράτης Ντριάνκος
Σελίδες: 104-108
Τίτλος: Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αλληλεπίδραση έννοιας και εικόνας στα γεωμετρικά σχήματα
Συγγραφέας:
Σελίδες: 109-121
Τίτλος: Διδασκαλία των αναλόγων ποσών στη Β΄ Γυμνασίου, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού GRAPH
Συγγραφέας: Ιωάννης Καραγιάννης, Ευστάθιος Στέφος
Σελίδες: 122-134
Τίτλος: Αριθμοί και αρίθμηση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα
Συγγραφέας: Βασίλης Κουρμπέτης, Κωνσταντίνος Γκυρτής
Σελίδες: 135-145
Τίτλος: Δυσκολίες μαθητών Ε΄ Δημοτικού εμπέδωσης της διδακτέας ύλης στα μαθηματικά
Συγγραφέας: Παναγιώτης Γιαβρίμης , Γεώργιος Κατατριώτης
Σελίδες: 146-156
Τίτλος: Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση των μα-θηματικών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης
Σελίδες: 157-167
Τίτλος: Η αξιοποίηση θεμάτων ανώτερων μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια πρώτη προσέγγιση
Συγγραφέας: Άντα Μπούφη, Θ. Βουγιουκλής, Χ. Σακονίδης
Σελίδες: 179-191
Τίτλος: H διαθεματική προσέγγιση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών
Συγγραφέας: Ιωάννης Παναγάκος
Σελίδες: 192-201
Τίτλος: Βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού : Mια πρόταση διδασκαλίας
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραφόπουλος
Σελίδες: 202-205
Τίτλος: Γεωμετρικά υποδείγματα συναρτήσεων
Συγγραφέας:
Σελίδες: 206-211
Τίτλος: Η τεκμηρίωση του ορισμού της σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα
Συγγραφέας:
Σελίδες: 212-217
Τίτλος: Η έννοια και η φυσική σημασία της μέσης τιμής συνάρτησης
Συγγραφέας: New Author
Σελίδες: 218-229
Τίτλος: Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου ένας μεγάλος ασθενής
Συγγραφέας: Κων/νος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Απλακίδης
Σελίδες: 230-239
Τίτλος: Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματι-κών του Λυκείου
Συγγραφέας: Δημήτρης Γαβαλάς
Σελίδες: 240-250
Τίτλος: Έχει κάποια αξία το μαθηματικό λογισμικό για την κατασκευή μιας απόδειξης;
Συγγραφέας: Τουμάσης Μπάμπης
Σελίδες: 251-259
Τίτλος: Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Στρατηγική της Ενεργητικής Διδασκαλίας με τη βοήθεια της Νέας Τεχνολογίας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ Κρητικός
Σελίδες: 260-272
Τίτλος: Δυνατότητες (Αffordances) και περιορισμοί (Constraints) από τη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Μαθηματικά του Λυκείου
Συγγραφέας:
Σελίδες: 273-285
Τίτλος: Μια πρόταση για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου
Συγγραφέας: Βασίλειος Βισκαδουράκης
Σελίδες: 286-300
Τίτλος: Οι Νέες Τεχνολογίες , η Αληθοφανής Πραγματι-κότητα και η συμβολή τους στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών
Συγγραφέας: Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης
Σελίδες: 301-313
Τίτλος: Απόψεις καθηγητών μετά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με φύλλα δραστηριοτήτων
Συγγραφέας:
Σελίδες: 314-325
Τίτλος: Νοητική εικόνα μιγαδικών συναρτήσεων
Συγγραφέας: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Σταύρος Ορφανός
Σελίδες: 326-335
Τίτλος: Ανεξάρτητες παράμετροι − δεσμοί μεταξύ των παραμέτρων − εφαρμογή στη γεωμετρία
Συγγραφέας:
Σελίδες: 336-347
Τίτλος: Η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών στη λύση προβλημάτων: Σχέδιο Εργασίας
Συγγραφέας: Γεώργιος Καρκούλιας, Σωτηρία Σαμπάνη, Σπύρος Φερεντίνος
Σελίδες: 168-178
Τίτλος: Ενσωματωμένα μαθηματικά. Η χρήση τους στον απειροστικό λογισμό
Συγγραφέας: Μάριος Σπάθης
Σελίδες: 348-358
Τίτλος: Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μα-θηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία προτεινόμενη λύση
Συγγραφέας: Εμμανουήλ Νικολουδάκης, Εμμανουήλ Χουστουλάκης
Σελίδες: 359-372
Τίτλος: Σχετικά με τις μορφές διδασκαλίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δημήτριος Σκοπέτος
Σελίδες: 373-382
Τίτλος: Ταξινόμηση του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών
Συγγραφέας: Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σελίδες: 383-393
Τίτλος: Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Μια συγκριτική αξιολόγηση
Συγγραφέας: Ελένη Παπαγεωργίου, Γιώργος Φιλίππου
Σελίδες: 394-404
Τίτλος: Τα μαθηματικά στις πρώτες τέσσερις τάξεις του γερμανικού και του ελληνικού σχολικού συστήματος
Συγγραφέας: Γεώργιος Αφράτης
Σελίδες: 405-415
Τίτλος: Η αξιοποίηση του πόστερ ως ένα διδακτικό εργαλείο για τα μαθηματικά από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
Συγγραφέας: Βασιλική Σπηλιωτοπούλου, Δέσποινα Πόταρη
Σελίδες: 416-428
Τίτλος: Διδακτικές αναζητήσεις για το πρόβλημα και την επίλυση του στην πρώτη δημοτικού
Συγγραφέας: Χρ. Καλαμάρα, Β. Γεωργιάδου
Σελίδες: 429-438
Τίτλος: «Αόριστο Ολοκλήρωμα»: Μια … αοριστολογικώς οριζόμενη έννοια
Συγγραφέας: Ιωάννης Παπανδρεόπουλος
Σελίδες: 439-443
Τίτλος: Κατάσταση και σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς τις μαθηματικές γνώσεις και τη μαθηματική κρίση και ικανότητα των νεοεισερχόμενων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Γιάννης Κερασαρίδης
Σελίδες: 444-458
Τίτλος: Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης
Συγγραφέας: Δημήτρης Ντρίζος
Σελίδες: 459-473
Τίτλος: Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Δυσκολίες και εμπόδια κατανόησης. Μια πρόταση διδασκαλίας
Συγγραφέας: Ιωάννης Δημαράκης
Σελίδες: 474-482
Τίτλος: Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα
Συγγραφέας: Ευάγγελος Ντζιαχρήστος, Δημήτριος Κοντογιάννης
Σελίδες: 483-490
Τίτλος: Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο
Συγγραφέας: Παναγιώτης Χριστόπουλος
Σελίδες: 491-496
Τίτλος: Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο
Συγγραφέας:
Σελίδες: 491-496
Τίτλος: Ο ρόλος των «Παραδόξων» στην εξέλιξη των Μαθηματικών και η χρησιμοποίηση τους στην τάξη
Συγγραφέας: Γιώργος Δημάκος, Αντώνης Δούναβης
Σελίδες: 487-507
Τίτλος: Η «Διονυσιάς Αριθμητική» και μια αναφορά στη «Μεθοδική Γεωγραφία» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού
Συγγραφέας: Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Σελίδες: 508-532
Τίτλος: Η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα: προβληματισμοί και προτάσεις
Συγγραφέας: Μιχάλης Βόσκογλου
Σελίδες: 533-543
Τίτλος: Ρέκβιεμ για την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο στο Λύκειο…και ένα παράθυρο ανοιχτό για τις γεω-μετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο
Συγγραφέας: Τ. Πατρώνης, Γ. Ζάρκος, Δ. Ζαχαριάδης, Σ. Κακοσαίου, Καρακαηδός Γ
Σελίδες: 544-556
Τίτλος: Iσομορφισμοί μαθηματικών προβλημάτων
Συγγραφέας: Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Σελίδες: 557-566
Τίτλος: Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης αναλυτικού προγράμματος
Συγγραφέας: Κατερίνα Κασιμάτη
Σελίδες: 567-576
Τίτλος: Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παράγοντας σύνδεσης–αποσύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κορρές, Δημήτριος Γκίνης
Σελίδες: 577-587
Τίτλος: Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο
Συγγραφέας: Σωτήριος Σκοτίδας
Σελίδες: 588-594
Τίτλος: Η χρήση προσομοιώσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου
Συγγραφέας: Στέφανος Κεΐσογλου
Σελίδες: 595-605
Τίτλος: Το Ηρωνικό κόσκινο
Συγγραφέας: Χρήστος Κηπουρός
Σελίδες: 606-609
Τίτλος: Αναλυτικά προγράμματα Ε.Π.Σ.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολόγηση μαθητών/τριων στα μαθηματικά. Η περίπτωση του φακέλου εργασιών
Συγγραφέας: Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου, Σπύρος Δουκάκης
Σελίδες: 610-621
Τίτλος: Μερικά στοιχεία γεωμετρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο του 19ου αιώνα
Συγγραφέας: Αθανάσιος Γαγάτσης, Χρίστος Καρύδας, Κώστας Δημητριάδης, Χρυστάλλα Συρίμη- Σκίτσα , Σάββας Τιμοθέου
Σελίδες: 622-636
Τίτλος: Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ώστε να διαμορφώσουν την μαθηματική σκέψη πιο ολοκληρωμένα
Συγγραφέας: Σμαρώ Αλεξάνδρου, Γρηγόρης Τρυψιάνης
Σελίδες: 637-653
Τίτλος: Η έννοια του ορίου στην Αρχαία Ελλάδα και η διδακτική του στη σχολική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Ευγένιος Αυγερινός, Μανουήλ Κιουλάφας
Σελίδες: 654-664
Τίτλος: Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των μαθηματικών
Συγγραφέας: Αναστασία Τσιγώνη
Σελίδες: 665-674
Τίτλος: Άλγεβρα A’ Ενιαίου Λυκείου - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
Συγγραφέας: Βενετία Γαζίλα
Σελίδες: 675-684
Τίτλος: Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά ένα πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας
Συγγραφέας: Πέτρος Πουλάκης, Γεώργιος Διακουμάκος
Σελίδες: 685-688
Τίτλος: Ο Fermat και η εποχή του, μέσα από ένα κείμενο του μ.l.genty (1783) και η θέση του στο σημερινό σχολείο.
Συγγραφέας: Κων/νος Δόρτσιος
Σελίδες: 689-694
Τίτλος: Από την Αριθμητική στα Μαθηματικά:αλλαγές στην “Οπτική” των μαθητών;
Συγγραφέας: Εμμανουήλ Κοβάνογλου
Σελίδες: 695-696
Τίτλος: Αυτοδιάλογος για μείωση άγχους και βελτίωση επίδοσης σε τεστ Μαθηματικών
Συγγραφέας: Νίκος Μάντζιος , Στυλιανή Χρόνη, Γιάννης Θεοδωράκης
Σελίδες: 697-698
Τίτλος: Η Διδασκαλία των αρνητικών αριθμών και των πράξεων μεταξύ ρητών στη Β΄ Γυμνασίου
Συγγραφέας: Δέσποινα Ρηνιού
Σελίδες: 699-701
Τίτλος: Χρήση απλών υπολογιστικών εφαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Βασίλειος Σάλτας
Σελίδες: 702-706