Βρέθηκαν 36 αποτελέσματα.

Τίτλος: Μαθηματικά και Παιδεία
Συγγραφέας: Θεόδωρος Εξαρχάκος
Σελίδες: 1-6
Τίτλος: Μια πρόταση για την εισαγωγή προγράμματος ελαχίστων ικανοτήτων για τα μαθηματικά
Συγγραφέας: Α. Μαρκέτος, Ε. Δεμίρη, Ι. Νένου
Σελίδες: 7-15
Τίτλος: Μια πρόταση για την ταξινομία διδακτικών ασκήσεων
Συγγραφέας: ΑΛ. Μαρκέτος, Αθ. Γαγάτσης, Μ. Κατσούλου
Σελίδες: 16-29
Τίτλος: Στόχοι της Μαθηματικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο και τρόποι υλοποίησης των
Συγγραφέας: Χρ. Αντ. Κισκύρα, Ν. Ανδρ. Κισκύρα
Σελίδες: 30-40
Τίτλος: Στόχοι της μαθηματικής παιδείας στο γυμνάσιο και τρόποι υλοποίησης τους
Συγγραφέας: Νικ. Αντ. Κισκύρα
Σελίδες: 41-53
Τίτλος: Ο αναπροσανατολισμός της ενιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναγκαία συνθήκη για να ξεπεράσει η παιδεία την κρίση της. Ο ρόλος των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Γ. Δ. Στρατής
Σελίδες: 54-63
Τίτλος: Σχεδιασμός Παιδείας - Μαθηματικής Παιδείας παράγοντες που συντελούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της μαθηματικής παιδείας
Συγγραφέας:
Σελίδες: 64-99
Τίτλος: Διδακτέα ύλη - μέθοδοι διδασκαλίας - επιμόρφωση εκπαιδευτικού στη 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Κ. Ευμορφόπουλος
Σελίδες: 100-112
Τίτλος: Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση σαν μέσο μάθησης
Συγγραφέας: Κ. Σταθόπουλος, Ε. Ευσταθόπουλος, Κ. Γιαλούρης
Σελίδες: 113-128
Τίτλος: Η πληροφορική σαν συνιστώσα της Μαθηματικής εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Β. Δαγδιδέλης
Σελίδες: 129-134
Τίτλος: Η πληροφορική από παιδαγωγική άποψη
Συγγραφέας: Φ. Καβουκόπουλος
Σελίδες: 135-138
Τίτλος: Η διδακτική των Μαθηματικών των A.I.Wittenberg και M.Wagenschein. Συνέπειες για την Ελληνική Μαθηματική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Κ. Βαΐνάς
Σελίδες: 139-156
Τίτλος: Παιδεία, το αθέατο ημισφαίριο
Συγγραφέας: Β. Πολυδούρης
Σελίδες: 157-163
Τίτλος: Στόχοι των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο και η κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του μαθητή
Συγγραφέας: Μιχ. Φουντόπουλος
Σελίδες: 164-179
Τίτλος: Τι φταίει στο χώρο των σχολικών μαθηματικών;
Συγγραφέας: Τριαντ. Διονυσοπούλου
Σελίδες: 180-184
Τίτλος: Μερικές βασικές αρχές της συγγραφής του Μαθητικού βιβλίου της Α΄ γυμνασίου
Συγγραφέας:
Σελίδες: 185-190
Τίτλος: Είναι ακατόρθωτο ένα σχολικό Μαθηματικό βιβλίο που θα εμπνέει τον αναγνώστη του;
Συγγραφέας: Β. Γιαννακόπουλος
Σελίδες: 191-192
Τίτλος: Τα Μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και τα νέα σχολικά βιβλία
Συγγραφέας: Θ. Γκέτσης
Σελίδες: 193-200
Τίτλος: Σύνδεση των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας με τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συγκριτική μελέτη των βιβλίων των Μαθηματικών του δημοτικού και της ΄Α γυμνασίου)
Συγγραφέας:
Σελίδες: 201-208
Τίτλος: Οι γνώσεις των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου στις 4 πράξεις - καταγραφή των κυριοτέρων λαθών
Συγγραφέας: Μ. Παπαδάκη, Σ. Τσικοπούλου
Σελίδες: 209-223
Τίτλος: Σύνθετες εκφράσεις - σύνθετοι άγνωστοι
Συγγραφέας:
Σελίδες: 224-225
Τίτλος: Οι παράμετροι σχήμα και χρώμα στην αποδεικτική διαδικασία
Συγγραφέας: Λ. Κογκέτσωφ, Μ. Κεσογλίδης
Σελίδες: 226-242
Τίτλος: Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο γυμνάσιο
Συγγραφέας: Λ. Αδαμοπούλου
Σελίδες: 243-251
Τίτλος: Μάθηση - Διδασκαλία - Επιμόρφωση
Συγγραφέας: A. Bouvier
Σελίδες: 252-262
Τίτλος: Τα Μαθηματικά προγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Σ.Δ.Ρουμανίας
Συγγραφέας: Δ. Κοντογιάννης, Χ. Μιχάϊ
Σελίδες: 263-269
Τίτλος: Η φιλοσοφία του υποδεκαμέτρου στο γυμνάσιο
Συγγραφέας: Τ. Πατρώνης, Κ. Δασακλής
Σελίδες: 270-282
Τίτλος: Διαισθητικές προσεγγίσεις της ευθείας των αριθμών από τους μαθητές
Συγγραφέας: Γ. Μαμωνά
Σελίδες: 283-290
Τίτλος: Σκέψεις και συμπεράσματα από ένα πείραμα σχετικά με την εισαγωγή των σχέσεων και συναρτήσεων στο γυμνάσιο
Συγγραφέας: Τ. Πατρώνης, Μ. Μανιδάκη, Παν. Κυράνας
Σελίδες: 291-301
Τίτλος: Διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά
Συγγραφέας: Δ. Πόταρη
Σελίδες: 302-313
Τίτλος: Τα φύλλα εργασίας όπως εφαρμόστηκαν στη Δυτική Αττική
Συγγραφέας: Ε. Κοθάλη - Κολοκούρη
Σελίδες: 314-341
Τίτλος: Η μετάβαση από τους συγκεκριμένους στους αφηρημένους αριθμούς και η κατασκευή Μαθηματικών μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Δ. Α. Καραγεώργος
Σελίδες: 342-348
Τίτλος: Ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο δάσκαλος ως πρώτος παράγοντας της εκπαιδευτικής διδασκαλίας
Συγγραφέας: Γ. Ωραιόπουλος
Σελίδες: 349-351
Τίτλος: Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί της Μαθηματικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Σελίδες: 352-358
Τίτλος: Η συμβολή της Πληροφορικής στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Γ. Γρ. Παππάς
Σελίδες: 359-364
Τίτλος: Τα Μαθηματικά στην μέση Εκπαίδευση
Συγγραφέας: Τρ. Πνευματικός
Σελίδες: 365-368
Τίτλος: Ιστορία και Φιλοσοφία τών Μαθηματικών ο ρόλος τους στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας:
Σελίδες: 369-379