Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα.

Τίτλος: Condorcef: Ο πολιτικός και ο παιδαγωγός
Συγγραφέας: Ε. Πολυδούρης
Σελίδες: 1-7
Τίτλος: Το παραλληλόγραμμο από γλωσσοψυχολογική άποψη
Συγγραφέας: Β. Αποστολίδης
Σελίδες: 8-15
Τίτλος: Δεν το καταλάβατε κ. Καθηγητά
Συγγραφέας:
Σελίδες: 16-26
Τίτλος: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθηματική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Ν. Σ. Κισκύρας
Σελίδες: 27-42
Τίτλος: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τη λεγόμενη παραπαιδεία
Συγγραφέας: Ν. Κισκύρας, Χρ. Κισκύρας
Σελίδες: 43-52
Τίτλος: Μεταγνωστικές αντιλήψεις για τα μαθηματικά των φοιτητών του μαθηματικού τμήματος του Α.Π.Θ.
Συγγραφέας: Καλδρυμίδου Μαρία
Σελίδες: 53-58
Τίτλος: Ιστορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε.
Συγγραφέας: Γ. Ωραιόπουλος
Σελίδες: 59-61
Τίτλος: Νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση τους - ιδιαιτερότητες στην επιμόρφωση Μαθηματικών.
Συγγραφέας: Δ. Καραγεώργος
Σελίδες: 62-68
Τίτλος: Επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών: Κρίσιμα σημεία στη μορφή και το περιεχόμενο
Συγγραφέας: Τ. Πατρώνης, Ν. Αναστασίου , Μ. Μελετίου
Σελίδες: 69-80
Τίτλος: Επιμόρφωση στη διδακτική των μαθηματικών - Η έρευνα απαραίτητος παράγοντας.
Συγγραφέας:
Σελίδες: 81-87
Τίτλος: Η Επιμόρφωση του καθηγητή των μαθηματικών πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχή διδασκαλία των μαθηματικών
Συγγραφέας: Α. Μαυρίδου
Σελίδες: 88-95
Τίτλος: Απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών.
Συγγραφέας:
Σελίδες: 96-98