Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα.

Τίτλος: Η εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία
Συγγραφέας: Ανδρέας Κιντής
Σελίδες: 5-14
Τίτλος: ΤΑ ΤΕΣΤ - Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή ορθών και πολύτιμων συμπερασμάτων για τον καλύτερο εξοπλισμό των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια των να βοηθήσουν τους μαθητές των
Συγγραφέας:
Σελίδες: 15-30
Τίτλος: Το σχολικό βιβλίο - μια άλλη άποψη
Συγγραφέας:
Σελίδες: 31-34
Τίτλος: Το μάθημα της αστρονομίας και η ουσιαστική εξοστράκιση του πνεύματος και της κατεύθυνσης για έρευνα από το σχολικό βιβλίο
Συγγραφέας: Ν. Α. Κισκύρας, Χρ. Α. Κισκύρας
Σελίδες: 35-50
Τίτλος: Η αντίληψη που διαμορφώνεται για τα σύνολα, μέσα από τη λειτουργία τους στα σχολικά μαθηματικά
Συγγραφέας: Φ. Καλαβάσης, Π. Λιναρδάκης
Σελίδες: 51-56
Τίτλος: Η ανάλυση μπροστά στο 2000. (Η διαμάχη μεταξύ συνεχών και διακεκριμένων μαθηματικών)
Συγγραφέας: Δ. Σκυλίτσης
Σελίδες: 57-58
Τίτλος: Βασικές μαθηματικές γνώσεις Νεοεισαγόμενων στα Τ.Ε.Ι. σπουδαστών
Συγγραφέας: Κ. Αναστασίου, Α. Οικονόμου
Σελίδες: 59-66
Τίτλος: Αξιολόγηση Μαθηματικών ικανοτήτων : Μια έρευνα στους Νεοεισαγόμενους Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ
Συγγραφέας: Α. Οικονόμου, Μ. Καλδρυμίδου
Σελίδες: 67-68
Τίτλος: Η έρευνα για την ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επισημάνσεις - Προοπτικές
Συγγραφέας: Μ. Π. Τουμάσης
Σελίδες: 69-70
Τίτλος: Δημιουργία νέων μέσων : η ανάπτυξη ενός προγράμματος (υπολογιστή) για τις ανάγκες μιας έρευνας
Συγγραφέας:
Σελίδες: 71-80
Τίτλος: Οι μαθηματικές γνώσεις των Τελειόφοιτων του Γυμνασίου
Συγγραφέας: Γ. Φιλίππου
Σελίδες: 81-98
Τίτλος: Μια εφαρμογή αλυσσίδας Markov στη διαδικασία Πρόβλημα - Λύση
Συγγραφέας: Μ. Βόσκογλου, Στ. Περδικάρης
Σελίδες: 99-102
Τίτλος: Τα θεμέλια της σκέψης
Συγγραφέας:
Σελίδες: 103-110
Τίτλος: Η επιμόρφωση των καθηγητών των μαθηματικών στην Ελλάδα το τελευταίο μισό του αιώνα μας
Συγγραφέας: Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη
Σελίδες: 111-122
Τίτλος: Τα μαθηματικά στην Οικονομική και Πολιτική επιστήμη
Συγγραφέας: Κ. Ρήγας
Σελίδες: 123-150
Τίτλος: Η μαθηματική σκέψη των μαθητών του Γυμνασίου
Συγγραφέας:
Σελίδες: 151-152
Τίτλος: Ερευνητικές κατευθύνσεις κατά την πορεία για μια ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Χρ. Στράντζαλος
Σελίδες: 153-166
Τίτλος: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Συγγραφέας:
Σελίδες: 167-168