Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα.

Τίτλος: Η σημασία του problem posing για τη μαθηματική παιδεία
Συγγραφέας: Γιάννα Μαμώμα - Downs
Σελίδες: 5-14
Τίτλος: Η έννοια του μήκους επιπέδου καμπύλης, του εμβαδού καμπυλόγραμμης επιφάνειας και επιφάνειας του χώρου
Συγγραφέας: Δ. Κοντογιάννης, Β. Ντζιαχρήστος
Σελίδες: 15-24
Τίτλος: On topological algebras
Συγγραφέας: G. A. Stavrakas
Σελίδες: 25-30
Τίτλος: Προβληματισμός για τη σημερινή κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση της γνώσης, προοπτικές για σύγχρονα σχολεία
Συγγραφέας: Δ. Λιουδάκης
Σελίδες: 31-42
Τίτλος: Διδακτική σχέση αναλυτικής και Ευκλείδειας γεωμετρίας
Συγγραφέας: Δ. Παπίστας, Γ. Μπουλέκος, Γ. Σταύρακας, Ε. Χαριτίδης, Ι. Σταμάτης, Κ. Θεοδωρόπουλος
Σελίδες: 43-50
Τίτλος: Μέρος πρώτο : Οι σοβαρότατες ευθύνες μας για την υποβάθμιση της μαθηματικής παιδείας
Συγγραφέας: Ν. Α. Κισκύρας, Χρ. Α. Κισκύρας
Σελίδες: 51-70
Τίτλος: Μέρος δεύτερο : Οι επιζήμιες επιπτώσεις από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη ζωή
Συγγραφέας: Ν. Α. Κισκύρας, Χρ. Α. Κισκύρας
Σελίδες: 71-88
Τίτλος: Φιλοσοφία και λογική : Η τομή των ειδικών επιστημών
Συγγραφέας: Φ. Αλεξοπούλου
Σελίδες: 89-95
Τίτλος: Η χρήση των διδακτικών μέσων στο μάθημα των μαθηματικών - Η λογική σχεδίασης και διεξαγωγή της μαθηματικής παιδείας
Συγγραφέας: Α. Μιχάι
Σελίδες: 96-102
Τίτλος: Κριτική σκέψη και μαθηματικά
Συγγραφέας: Α. Χαλάτσης
Σελίδες: 103-114