Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα.

Τίτλος: Πρόλογος
Συγγραφέας:
Σελίδες: 3-4
Τίτλος: Προσφώνηση της κ. Ελένης Γλύκατζη-Αρβερέλ από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Δάσιο
Συγγραφέας:
Σελίδες: 5-5
Τίτλος: Προσφώνηση της κ. Ελένης Γλύκατζη-Αρβερέλ από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Δάσιο
Συγγραφέας:
Σελίδες: 5-5
Τίτλος: Towards a critical Mathematics education
Συγγραφέας: Ole Skovsmose
Σελίδες: 15-28
Τίτλος: Μία μεταθεωρία για τον Ελληνικό Μαθηματικό Λόγο
Συγγραφέας: Ευτύχης Παπαδοπετράκης
Σελίδες: 29-53
Τίτλος: Ορισμένα προβλήματα στη γλώσσα των Μαθηματικών και της Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Ευτύχης Παπαδοπετράκης, Βαβουγιός Διονύσης
Σελίδες: 54-73
Τίτλος: Ο γλωσσικός οπλισμός των μαθητών του Γυμνασίου και οι ανάγκες της Μαθηματικής γλώσσας
Συγγραφέας: Ευτύχης Παπαδοπετράκης, Χαραλαμπία Κακρή, Διονυσία Κοτρέτσου, Θεοδώρα Λεονταρίτου, Κωνσταντίνος Τάγαρης, Ηλίας Τουρλούκης
Σελίδες: 74-84
Τίτλος: Η γλώσσα των Μαθηματικών στη μοντέρνα παιδεία
Συγγραφέας: Μιχάϊ Αουρίκας
Σελίδες: 85-92
Τίτλος: Η σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια ως έκφραση της αντίληψης των παιδιών για το χώρο
Συγγραφέας: Πούλος Ανδρέας
Σελίδες: 93-107
Τίτλος: Μοντέλο ανάλυσης της γεωμετρικής κατασκευής και διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τα γεωμετρικά σχήματα
Συγγραφέας: Τσεκάκη Μαριάνα
Σελίδες: 108-129
Τίτλος: Επιστημολογικές αντιλήψεις, μεταγνωστικές αντιλήψεις και επικοινωνία στην τάξη των μαθητών
Συγγραφέας: Καλδρυμίδου Μαρία, Οικονόμου Ανδρέας
Σελίδες: 130-139
Τίτλος: Επικοινωνία των μαθητών στην τάξη: Ο ρόλος της στον προβληματισμό των δασκάλων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Συγγραφέας: Καφούση Σόνια, Άντα Μπούφη
Σελίδες: 140-155
Τίτλος: Η ικανότητα συμβολικής διατύπωσης ποσοτικών σχέσεων και αριθμητικών πράξεων στα πλαίσια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων: Ερευνητικές Διαπιστώσεις και Ερμηνευτικές Εκδοχές
Συγγραφέας: Δημήτρης Χασάπης
Σελίδες: 156-167
Τίτλος: Η γνώση σήμερα, η μαθηματική, γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, η σκέψη και το μαθηματικό σχολικό βιβλίο σαν υπομόχλιο του μηχανισμού μεταφοράς γνώσης
Συγγραφέας: Δημήτριος Λουδάκης
Σελίδες: 168-180
Τίτλος: Μορφή και περιεχόμενο σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Φ. Καλαβάσης, Ι. Κινικλής, Β. Γιαλαμάς
Σελίδες: 181-196
Τίτλος: Γλώσσα- Σκέψη, όπως και, Βερμπαλισμός-Φορμαλισμός
Συγγραφέας: Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Γεράσιμος Μελετίου
Σελίδες: 197-216
Τίτλος: Τα νέα βιβλία της Α΄ και Β΄ Λυκείου ως μέσα επικοινωνίας
Συγγραφέας: Τουμάσης Μπάμπης
Σελίδες: 217-233
Τίτλος: Το Μαθηματικό Σχέδιο στα διδακτικά βιβλία
Συγγραφέας: Σωτήρης Βογιατζής
Σελίδες: 234-255
Τίτλος: Ο υπολογιστής σαν εκπαιδευτικό μέσο
Συγγραφέας: Αλέξανδρος Κουκουδάκης, Νίκος Πεδιωτάκης, Παναγιώτης Πιντέλας
Σελίδες: 256-288
Τίτλος: Συσχέτιση της γλωσσικής και μαθηματικής ικανότητας των τελειοφοίτων Λυκείου και διαφυλικές διαφορές
Συγγραφέας: Θόδωρος Μπόλης, Μαρία Τζανή
Σελίδες: 289-332
Τίτλος: Κριτική σκέψη, Μαθηματικά και κριτική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Γιάννης Θωμαΐδης
Σελίδες: 333-350
Τίτλος: Ο Ευκλείδης στη χώρα των πραγμάτων
Συγγραφέας: Τάσος Πατρώνης
Σελίδες: 351-367
Τίτλος: Το μαθηματικό πρόβλημα σαν παράγοντας για την απόκτηση και μεταφορά της γνώσης
Συγγραφέας: Μιχάλης Βόσκογλου
Σελίδες: 368-380
Τίτλος: Και η σκέψη διδάσκεται
Συγγραφέας: Βαγγέλης Πολυδούρης
Σελίδες: 381-390
Τίτλος: Συγκεκριμένο περιεχόμενο της γλώσσας και σκέψης και η ορθή έκφραση των στη μαθηματική παιδεία. Οι προσπάθειες για νέα θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης.
Συγγραφέας: Νίκος Κισκύρας, Χρήστος Κισκύρας
Σελίδες: 391-414
Τίτλος: Οι προσπάθειες νέας θεμελίωσης της μαθηματικής επιστήμης. Πως εκφράστηκαν στην πράξη και ποιο το συμπέρασμα για αυτό που λέμε Γλώσσα και σκέψη στη μαθηματική παιδεία .
Συγγραφέας: Νίκος Κισκύρας
Σελίδες: 415-438
Τίτλος: Η ικανότητα ελέγχου κατά τη διάρκεια λύσης προβλήματος
Συγγραφέας: Γιώργος Καργιωτάκης
Σελίδες: 439-452