We found 53 results.

Title: Εικασία, απόδειξη και διδασκαλία των Μαθηματικών.
Author: Αθανάσιος Χαλάτσης
Pages: 4-13
Title: Η έννοια του επιστημολογικού εμποδίου στη διδακτική των Μαθηματικών.
Author:
Pages: 14-21
Title: Το λάθος κατά τη διάρκεια της διδακτικής λειτουργίας ως έναυσμα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
Author: Νικόλαος Βαδιβούλης
Pages: 22-32
Title: Εισαγωγή στην Διδακτική των Μαθηματικών και εφαρμογές στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Author:
Pages: 33-34
Title: FRACTALS σαν εργαλείο δημιουργίας αλλά και εκτίμησης της δύναμης των μαθηματικών από τους μαθητές.
Author:
Pages: 35-48
Title: Μικρόκοσμοι με δυναμική διαχείρηση Νεότερα δεδομένα από τη χρήση του Cabri - Γεωμετρή
Author: Βασίλειος Δαγδιλέλης, Frank Ballemain, Ευάγγελος Ευσταθόπουλος
Pages: 49-67
Title: Η Επινόηση και εξέλιξη του διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. (Επικρατούσα άποψη και πραγματικότητα).
Author: Θεόδωρος Εξαρχάκος
Pages: 68-99
Title: Η Εικονογράφηση των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου: Βοήθημα ή παγίδα;
Author: Ευγενία Κολέζα
Pages: 100-107
Title: Η διδακτική των μαθημτικών στο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ.)
Author:
Pages: 108-121
Title: Η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών και Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο
Author: Γιάννος Καρανίκας, Γιάννης Βλάχος, Παναγιώτης Κόκκοτας
Pages: 122-133
Title: Τι μπορεί να σημαίνει Διδασκαλία των μαθηματικών μέσα από τις εφαρμογές τους΄;
Author: Τάσος Πατρώνης, Μαρία Λευτάκη, Δημήτρης Σπανός
Pages: 134-146
Title: Η Κανονικοποίησις των βαθμών των Γενικών Εξετάσεων (η. Μια Μαθηματική λύσις, για ένα κοινωνικό-εκπαιδευτικό πρόβλημα).
Author: Σταύρος Παπασταυρίδης
Pages: 147-151
Title: Η πρόταση του Ευκλείδη Α΄ για τη διδακτική των μαθηματικών.
Author: Μ. Παπαδάκη, Σ. Τσικοπούλου
Pages: 152-160
Title: Παρουσίαση των κωνικών τόμων σε φύλλα εργασίας.
Author: Αναστάσιος Μπακάλης, Κωνσταντίνος Στέφος
Pages: 161-175
Title: Η διδακτική άλλοτε και τώρα.
Author: Β. Πολυδούρης
Pages: 176-181
Title: Έχει λύση το πρόβλημα της διδασκαλίας των μαθηματικών;
Author: Φωτούλα Αργυροπούλου
Pages: 182-190
Title: Έχει λύση το πρόβλημα της διδασκαλίας των μαθηματικών; Ευεργετικές συνέπειες της λύσης του στη διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων.
Author: Φωτούλα Αργυροπούλου
Pages: 182-190
Title: ΘΕΜΑ: "Το πρόγραμμα των μαθηματικών του νηπιαγωγείου και οι αρχικές γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς"
Author: Γεώργιος Κόσυβας
Pages: 191-201
Title: Ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ελληνικής διδακτικής των Μαθηματικών.
Author: Κώστας Βαϊνάς
Pages: 202-213
Title: Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο.
Author: Γιοβάνα Λόξα
Pages: 214-218
Title: Οι γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς και το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Author: Γεώργιος Κόσυβας
Pages: 191-201
Title: Διδάσκοντας Μαθηματικά στα Σχολεία.
Author: Thomas A. Romberg
Pages: 219-243
Title: Μια νέα γενιά μαθηματικών και η σημασία τους στην αξιολόγηση.
Author: Δημήτρης Κοντογιάννης
Pages: 244-246
Title: Ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ελληνικής διδακτικής των Μαθηματικών.
Author:
Pages: 202-213
Title: Συνδυαστική "Μεθοδολογία για την απαρίθμιση στοιχείων συνόλου"
Author: Ελένη Μήτσιου
Pages: 247-254
Title: Η διδασκαλία της Στατιστικής και της θεωρίας Πιθανοτήτων στη Μέση Εκπαίδευση.
Author: Λ. Αδαμόπουλος
Pages: 255-280
Title: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: "Ζωντανεύοντας τα μαθηματικά"
Author: Γεωργία Ιορ. Παπαδοπούλου
Pages: 281-285
Title: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μέσα από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
Author: Γ. Δημάκος, Σ. Κολυβάς
Pages: 286-297
Title: Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο.
Author:
Pages: 214-218
Title: Επιμόρφωση στη Διδακτική Βασισμένη στη LOGO εμπειρία από το ΠΕΚ Αθήνας κατά το σχ. έτος 1992-93
Author: Λ. Στεργιοπούλου , Γ. Γυφτοδήμος, Χ. Κυνηγός
Pages: 298-317
Title: Η «Λογική» των λογικών κυκλωμάτων
Author: Ν. Αλεξανδρής, Α. Κωστάκος, Λ. Στεργιοπούλου - Καλαντζή
Pages: 318-336
Title: Ο Η.Υ ως μέσο διδασκαλίας στην Τριγωνομετρία της Γ Γυμνασίου.
Author: Αναστασία Μαυρίδου
Pages: 337-352
Title: Νέες Τεχνολογίες και Μαθηματική Παιδεία. Από την εποπτεία των Γραφικών και του Κινούμενου Σχεδίου με Υπολογιστή στην εμπειρία της Εικονικής Πραγματικότητας
Author: Μιχάλης Μεϊμάρης
Pages: 353-357
Title: Από τα χαλίκια στο σχολικό βιβλίο, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις Γενικές Εξετάσεις.
Author: Ηλίας Β. Γεωργακάκος
Pages: 358-370
Title: Η διδασκαλία των περί ελαχίστου σαν έκφραση της διδακτικής των μαθηματικών.
Author: Χρίστος Αντ. Κισκύρας, Νίκος Ανδρ. Κισκύρας
Pages: 371-390
Title: "Η διδασκαλία των μαθηματικών" Ειδικό Θέμα: Η διδασκαλία των περί αντιστρόφου θεωρήματος ή προβλήματος σαν έκφραση της Διδακτικής των Μαθηματικών.
Author: Ν. Ανδρ. Κισκύρας
Pages: 391-410
Title: Διδακτική και παραδιδακτική των μαθηματικών.
Author: Θ. Καζαντζής
Pages: 411-411
Title: Σχέδιο Προγραμματισμού διδασκαλίας και εφαρμογής του στις συναρτήσεις ψ = αχ και ψ = αχ + β της Γ Γυμνασίου.
Author: Ειρήνη Ζαχαριάδου - Σοφιανού
Pages: 412-413
Title: Η εποπτική προσέγγιση των μαθηματικών προβλημάτων. Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει.
Author: Αθ. Πετρόπουλος
Pages: 414-414
Title: Τριγωνομετρικοί αριθμοί - τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Η περιπέτεια της παρουσίασης τους στα σχολικά βιβλία. Τα διδακτικά - γνωστικά εμπόδια που παρουσιάζονται.
Author: Π. Λιναρδάκης
Pages: 415-415
Title: ΟΙ Διαδικασίες της σκέψης και κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για την ουσιαστική συνειδητοποίηση των βασικών μαθηματικών εννοιών.
Author: Σμαρώ Αλεξάνδρου
Pages: 416-436
Title: Το νέο Α.Π. Μαθηματικών για τα γυμνάσια της Βαυαρίας.
Author: Γ. Στρατής, Ν. Τσουχνικάς
Pages: 437-441
Title: Σχέδιο Αναλυτικού προγράμματος για τα μαθηματικά: Γενικές αρχές.
Author: Πέτρος Οικονόμου, Μαρία Τζεκάκη
Pages: 442-452
Title: Η Εποπτική Προσέγγιση Των Μαθηματικών Προβλημάτων: Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει;
Author: Θάνος Πετρόπουλος
Pages: 453-462
Title: Πρόταση αναλυτικού προγράμματος για τον αριθμό και τις πράξεις: Προτάσεις και ανοιχτά προβλήματα.
Author: Αλέξανδρος Μαρκέτος, Γιώργος Μπάρμπας
Pages: 463-468
Title: Πρόταση αναλυτικού προγράμματος συναρτήσεων - Βασικοί άξονες.
Author: Καλδρυμίδου Μαρία, Οικονόμου Ανδρέας
Pages: 469-475
Title: Το μαθηματικό περιεχόμενο της Φυσικής και τα μαθηματικά όπως καταγράφονται στα σχολικά βιβλία Γυμνασίου - Λυκείου. Μια κριτική θεώρηση.
Author: Γιάννος Καρανίκας, Γιάννης Βλάχος, Παναγιώτης Κόκκοτας
Pages: 476-487
Title: Ανάλυση μερικών συμπεριφορών στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τις απαντήσεις των μαθητών στις προαγωγικές εξετάσεις και στα τεστ αξιολόγησης.
Author: Τάσος Πατρώνης, Όλγα Γιωτοπούλου
Pages: 488-495
Title: Οργάνωση της διδακτικής εργασίας των μαθηματικών, διδακτική πράξη.
Author: Δημήτρης Χριστόπουλος
Pages: 496-502
Title: Τα φύλλα εργασίας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Author: Ευπραξία Κοθάλη - Κολοκούρη
Pages: 503-510
Title: "Διδακτική των Μαθηματικών και τα Σχολικά Βιβλία"
Author: Γ. Π. Τσάμης
Pages: 511-519
Title: Καινούργιες τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Author: Μιχάτ Αουρίκας, Χρυσούλα Μιχάτ - Νικολατδου
Pages: 520-527
Title: Η Συμβολή του Βιομαγνητισμού στη Διδακτική των Μαθηματικών
Author: Πασχάλης Τανταλάκης
Pages: 528-536