We found 43 results.

Title: Χαιρετισμός εκπροσώπου ΟΛΜΕ
Author:
Pages: 5-10
Title: Η Φιλοσοφία λύσης προβλημάτων στην Αρχαία Ελλάδα.
Author: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος
Pages: 11-30
Title: Τα Μαθηματικά και η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.
Author: Μιχάλης Μεϊμάρης
Pages: 31-35
Title: Η θεωρία ασαφών συνόλων και οι εφαρμογές της.
Author: Αναστασία Κουλούρη
Pages: 36-59
Title: Ο ρόλος των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.
Author: Δημήτρης Τερζάκης
Pages: 60-63
Title: Πειραματικές Προσπάθειες καλλιέργειας "Ερευνητικής Στάσης" σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μέσα από ανοιχτά προβλήματα
Author: Γιώργος Κόσυβας, Ελένη Μότσιου
Pages: 64-80
Title: Η Χειροτεχνία αρωγός των Μαθηματικών.
Author: Βασίλης Ν. Γεωργίου
Pages: 81-84
Title: Η σχέση των Μαθηματικών με την Τεχνική και η παρουσίαση των Μαθηματικών εφαρμογών ως μαθησιακό κίνητρο.
Author: Χρυσούλα Νικολαΐδου- Μιχαήλ, Χρύσιππος Μιχαήλ
Pages: 85-96
Title: Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά
Author: Δ. Καραγεώργος
Pages: 97-108
Title: Η διδασκαλία των Μαθηματικών με ειδικές μελέτες/έρευνες.
Author: Γρηγόρης Μακρίδης
Pages: 109-120
Title: Μια πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών της Δ.Ε. «από απόσταση» σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, σε καθηγητές της Θεσσαλίας
Author: Απόστολος Χατζηγεωργίου
Pages: 121-127
Title: Νέες τάσεις οριοθετούνται στα Μαθηματικά. Μια σύντομη κριτική ανασκόπηση.
Author: Στάθης Χ. Λειβαδάς
Pages: 128-134
Title: Η έννοια της αιτιότητας (Causality).
Author: Μαρίνα Σύρπη
Pages: 135-152
Title: Ανακάλυψη, μάθηση και διδακτική διαχείριση των Μαθηματικών με τη βοήθεια νέων Τεχνολογιών. Διατύπωση ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων.
Author: Φ. Καλαβάσης
Pages: 153-157
Title: Το εμβαδόν και το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού.
Author: Ιωάννα Μαμωνά - Downs
Pages: 158-165
Title: Η Ελληνική σκέψη και το Δήλιο Πρόβλημα (και όχι η Αιγυπτιακή Σκέψη).
Author: Γ. Π. Τσάμης
Pages: 166-180
Title: Απρόβλεπτα διδακτικά επεισόδια - αφορμές για συνθετικές δημιουργικές εργασίες.
Author: Ηλίας Β. Γεωργακάκος
Pages: 181-185
Title: Αιγυπτιακές Εξισώσεις. Οι αρχαίες Αιγυπτιακές Μαθηματικές Εξισώσεις.
Author: Μαίρη Διβολή
Pages: 186-203
Title: Τα μαθηματικά στην Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή
Author: Αικατερίνη Τσαμασλίδου
Pages: 204-214
Title: Προβλήματα από την Αρχαία Ελλάδα.
Author: Λεωνίδας Τούρλας
Pages: 215-220
Title: Άρρητος αριθμός
Author: Μαλβίνα Παπαδάκη
Pages: 221-228
Title: Ο Bernhard Riemann και η φιλοσοφική διαδρομή για τη σχέση των Μαθηματικών και της Φυσικής.
Author: Νικόλαος Κ. Λάος
Pages: 229-242
Title: Η Γεωμετρία του κανόνα και του Διαβήτη.
Author: Β. Πολυδούρης
Pages: 243-248
Title: Η Φιλοσοφία των αξιωματικών συστημάτων. Τα αξιωματικά συστήματα Η. Weyl, Ν. Κοίmogorov, A.V. Pogorelov.
Author: Βαγγέλης Ντζιαχρήστος , Δημήτρης Κοντογιάννης
Pages: 249-259
Title: Η Γεωμετρία ως τροφός Μάθησης
Author: Νικόλαος Βαδιβούλης
Pages: 260-270
Title: Κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού στα Μαθηματικά.
Author: Τ. Πατρώνης, Γ. Θωμαΐδης
Pages: 271-287
Title: Το οδοιπορικό της Γραμμικής Απεικόνισης μέσα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου και πίσω από την πλάτη των διδασκόντων και διδασκομένων.
Author: Γ. Π. Τσάμης
Pages: 288-314
Title: Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την Τεχνολογία της βενετοκρατούμενης Κρήτης.
Author: Γιάννης Γ. Καλογεράκης
Pages: 315-330
Title: Η Ιστορία του μέσου όρου στη Στατιστική.
Author: Ηλίας Αθανασιάδης
Pages: 331-338
Title: Η εφαρμογή του Cabri - Γεωμέτρη στο Δημοτικό Σχολείο.
Author: Ιωάννης Κινικλής, Ελευθέριος Βλαχάκης
Pages: 339-354
Title: Οι Βασικές έννοιες της οικονομίας και τα Μαθηματικά.
Author: Γιώργος Δημάκος
Pages: 355-369
Title: Τα Μαθηματικά στην αρχαία Ελληνική Μουσική παράδοση
Author: Δημήτριος Παπαδημητρίου
Pages: 370-380
Title: Η στοιχειώδης καταστροφή τύπου αιχμής σαν πρότυπο περιγραφής και πρόβλεψης στην παιδαγωγική.
Author: Θεόδωρος Κ. Μακάριος
Pages: 381-388
Title: Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. Στοιχεία τοπογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού χώρου.
Author: Αναστάσιος Μπακάλης
Pages: 389-408
Title: Η διδασκαλία της Αριθμητικής και ο Υπολογιστής τσέπης.
Author: Α. Χαλάτσης
Pages: 409-415
Title: Τα διδασκόμενα Μαθηματικά και ο τρόπος προσφοράς των δεν οδηγούν στην επίτευξη των προβαλλόμενων σκοπών για την μαθηματική παιδεία, αλλά ούτε αναπτύσσουν τις ικανότητες των μαθητών για έρευνα και για τη συμβολή των στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα μας.
Author: Χρ. Αντ. Κισκύρας, Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
Pages: 416-429
Title: Ποια τα αίτια και που πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες για μη επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία; πως; μπορεί να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι αυτοί σκοποί;
Author: Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
Pages: 430-445
Title: Η ψυχοσωματική βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Author: Φρόσω Αξενοπούλου
Pages: 446-453
Title: Αντιλήψεις μαθητών για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.
Author: Μ. Σαλίχος, Γ. Ξανθάκος, Μ. Μαρόγλου, Β. Τζαβίδας, Δ. Τζεφρίου
Pages: 454-469
Title: Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια του διανύσματος.
Author: Αθανάσιος Γαγάτσης, Ελένη Δημητριάδου
Pages: 470-481
Title: Κοινή Λογική, Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.
Author: Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Pages: 482-493
Title: Ο Τετραγωνισμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.
Author: Γιώργος Καρκούλιας
Pages: 494-514
Title: Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση.
Author: Μαριάννα Τζεκάκη, Καλδρυμίδου Μαρία, Οικονόμου Ανδρέας , Πέτρος Οικονόμου
Pages: 515-536