We found 47 results.

Title: Τα Μαθηματικά του Σχολείου και ο Πραγματικός κόσμος: Πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη
Author: Σταύρος Παπασταυρίδης, Νίκος Κλαουδάτος
Pages: 7-36
Title: Μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των επαγωγικών φαινομένων
Author: Βασίλης Παλίλης, Γιώργος Πολυζώης, Ηλίας Τσιγαρίδας
Pages: 37-45
Title: Μαθηματικά και Χημεία. Ή : «Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό»
Author: Σιδέρης Μητσιάδης, Κων/νος Καφετζόπουλος
Pages: 46-57
Title: Σχέση Μαθηματικών και Φυσικής: Ιστορική διάσταση και εκπαιδευτική πράξη
Author: Κωνσταντίνος Τζανάκης
Pages: 58-65
Title: Γεωμετρία - Αισθητική - Αρχιτεκτονική δύο παραδείγματα από / για τα σχολικά μαθηματικά γεωμετρικά μοτίβα - Γεφύρια με παραβολικές καμάρες
Author: Κώστας Βαϊνάς
Pages: 66-75
Title: Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική
Author: Λουϊζα Πάσχου
Pages: 76-84
Title: Οι επιδράσεις της Γεωμετρίας στις Θετικές Επιστήμες
Author: Βαγγέλης Ντζιαχρήστος , Δημήτρης Κοντογιάννης
Pages: 85-97
Title: Μαθηματικά και Φωτογραφία στη μέση εκπαίδευση
Author: Βασίλης Τσίτσος
Pages: 98-106
Title: Η στατιστική και οι διδακτικές προσεγγίσεις της
Author: Ηλίας Αθανασιάδης
Pages: 107-113
Title: Μαθηματικά και Λογική. Ιστορική αλληλεπίδραση και διδακτική συσχέτιση
Author: Χρίστος Χασιώτης
Pages: 114-114
Title: Τα μαθηματικά και οι ιστορία τους, διδακτικές προσεγγίσεις
Author: Γιάννης Γ. Καλογεράκης
Pages: 115-128
Title: Αναστοχαστικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταμοντέρνος Φεμινισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Μια επιστημολογική προσέγγιση
Author: Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου
Pages: 129-140
Title: «Θρησκείες», «Άθεοι» και θαύματα
Author: Τ.Α. Τριανταφυλλίδης
Pages: 141-147
Title: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
Author: Γεώργιος Περικλειδάκης
Pages: 148-164
Title: A teacher΄s evaluation of art-based curriculum materials in the mathematics classroom
Author: Anna Chronaki
Pages: 165-173
Title: Μαθηματικά και Παιδαγωγική: Συμπληρωματικοί ρόλοι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Author: Γεώργιος Τρούλης
Pages: 174-182
Title: Ανάπτυξη ειδίκευσης και γενικών νοητικών δεξιοτήτων: Δύο ασυμβίβαστες τάσεις στην εκπαίδευση
Author: Ιωάννης Ζάχος
Pages: 183-196
Title: Διεπιστημονικά πλαίσια διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες
Author: Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Πόταρη Δέσποινα
Pages: 197-205
Title: Επικοινωνιακά ζητήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών
Author: Παναγιώτης Σπύρου
Pages: 206-213
Title: Και το 666 στην υπηρεσία της διδακτικής των μαθηματικών
Author: Λεωνίδας Τούρλας
Pages: 214-220
Title: Ένα δίκτυο διδασκαλίας για την κατάστρώση εξισώσεων πρωτοβαθμίων προβλημάτων που αναφέρονται σε φυσικές ποσότητες
Author: Μιχάλης Κούρκουλος
Pages: 221-228
Title: Οι νοεροί αριθμητικοί υπολογισμοί στη μαθηματική μας εκπαίδευση
Author: Ανδρέας Αποστολόπουλος
Pages: 229-240
Title: Εξισώσεις στα μαθηματικά βιβλία «Εξισώσεις πρώτου βαθμού»
Author: Μαίρη Διβολή
Pages: 241-248
Title: Ανθρώπινες στιγμές των Μαθηματικών
Author: Ηλίας Γεωργακάκος
Pages: 249-262
Title: Τα Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Καταγραφή και περιγραφή των διαστάσεων του ζητήματος
Author: Πούλος Ανδρέας
Pages: 263-274
Title: Η αντιμετώπιση των μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών μαθημάτων από τους Έλληνες λογίους κατά τον 18° αιώνα
Author: Μαρία Τερδήμου
Pages: 275-284
Title: Η εφαρμογή του Derive στην αναπαράσταση κατασκευής όγκου εκ περιστροφής
Author: Γρηγόρης Μακρίδης
Pages: 285-293
Title: Η Τεχνολογία των πολυμέσων στην εκπαίδευση οθόνες αντί για μαυροπίνακα;
Author: Σπυρίδων Χ. Παπαδάκης
Pages: 294-306
Title: Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις ως συστήματα αναπαράστασης στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες
Author: Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου, Σ. Σεχπερίδου, Σπ. Βαζούρας, Π. Τασσιοπούλου, Ηλ. Βαθειάς
Pages: 307-314
Title: Μια πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον
Author: Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου, Σ. Σεχπερίδου, Σπ. Βαζούρας
Pages: 315-322
Title: Διδασκαλία «Ζωγραφικής» στην πληροφορική του γυμνασίου με έννοιες και προβλήματα από τα μαθηματικά τους
Author: Γιάννης Σταμέλος
Pages: 323-330
Title: Περιγραφή της διαδικασίας της μαθηματικής μοντελοποίησης με χρήση αλυσίδας Markov
Author: Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου
Pages: 331-339
Title: Η μαθηματική μεθοδολογία στην οικονομική επιστήμη
Author: Πολύχρονης Σίδερης
Pages: 340-348
Title: Ο ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης ως προς μια μεταβλητή
Author: Γεώργιος Δημάκος
Pages: 349-360
Title: Τα μαθηματικά-κοινό έρεισμα της πάγκοσμιας κουλτούρας
Author: Χρύσιππος Μιχαήλ, Χρυσούλα Νικολαϊδου-Μιχαήλ
Pages: 361-370
Title: One Method For Automatic Chromosome Analysis And Comparison
Author: Sasa Malkov, Mladen Vujosevic, Aleksandar Jovanovic
Pages: 371-378
Title: Θέμα: Τα μαθηματικά καιν οι άλλες επιστήμες αλλιλεπίδραση μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση
Author: Χρ. Αντ. Κισκύρας, Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
Pages: 379-391
Title: Τα μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση
Author: Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
Pages: 392-408
Title: Ιστορία, επιστημονολογία και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μία εναλλακτική προσέγγιση του νοήματος των Μαθηματικών
Author: Μαριάννα Τζεκάκη, Καλδρυμίδου Μαρία
Pages: 409-416
Title: Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οίκονομική επιστήμη
Author: Κώστας Α. Ρήγας
Pages: 417-428
Title: Δραστηριόττιτες σε περιβάλλον Logo για την προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής
Author: Λέττα Στεργιοπούλου-Καλαντζή, Κώστας Γκυρτής, Βασίλης Μπελεσιώτης
Pages: 429-436
Title: Επιστημονική σκέψη και Μαθηματικά
Author: Δημήτριος Γ. Λιουδάκης
Pages: 437-447
Title: Η παρουσίαση των Μαθηματικών στο νέο Τεχνολογικό περιβάλλον: Παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων
Author: Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μιχάλης Μεϊμάρης, Αντώνης Βλαχάκης, Στέλιος Ιωάννου, Γιάννης Κινικλής, Χρυσαφίδου Εύη
Pages: 448-458
Title: Μαθηματικά και Ναυτιλία
Author: Γιώργος Η. Μπαραλής, Δημήτρης Λ. Δόγκας
Pages: 459-481
Title: Μαθηματικά και Ναυτιλία. Η ναυτική εκπαίδευση (Σύντομη αναδρομή- Η κυρίαρχη θέση των Μαθηματικών)
Author: Γιώργος Η. Μπαραλής, Δημήτρης Λ. Δόγκας
Pages: 482-502
Title: Kings in Tournaments
Author: Vojislav Petrovic
Pages: 503-508
Title: Spectral test for pseudorandom numbers generators
Author: Pavle Mladenovic
Pages: 509-515