We found 36 results.

Title: Βαβυλωνιακά Μαθηματικά. Ανακάλυψη, αποκρυπτογράφηση, χρονολόγηση και τρόποι ερμηνείας των βαβυλωνιακών μαθηματικών κειμένων.
Author: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος
Pages: 7-45
Title: Αντιμετωπίζωντας τη στερεομετρία μέσα από τις τομές στερεών
Author: Πόταρη Δέσποινα, Μάγδα Δρυμωνίτου
Pages: 46-55
Title: Φροντιστήρια. Εκπαίδευση και μαθηματικά στην Κύπρο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο Λύκεια
Author: Γρηγόρης Α. Μακρίδης
Pages: 56-63
Title: Ο ρόλος του σχήματος στη διδασκαλία της Γεωμετρίας
Author: Ευγενία Κολέζα, Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
Pages: 64-80
Title: Η πορεία της Αρχαίας Ελληνικής Γεωμετρίας μετά τον Ευκλείδη
Author: Γεώργιος Καρκούλιας, Δημήτριος Κοντογιάννης
Pages: 81-86
Title: Αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών και δυσλεξία
Author: Αθανάσιος Γαγάτσης, Σταύρος Λαμπής
Pages: 87-101
Title: Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας
Author: Γ. Π. Τσάμης
Pages: 102-108
Title: Οι υπολογιστές και επικοινωνιακές διαστάσεις των μαθηματικών στο τρίπτυχο μάθηση - διδασκαλία - επιμόρφωση
Author: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Μιχάλης Μεϊμάρης
Pages: 109-117
Title: Η λύση Προβλήματος ως πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης (Πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα)
Author: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Νίκος Κλαουδάτος
Pages: 118-135
Title: Περιλήψεις των εισηγήσεων
Author: Δημήτρης Καραγεώργιος
Pages: 136-140
Title: Κριτική θεώρηση του επιστημονικά προσανατολισμενού μαθήματος των Μαθηματικών
Author: Κώστας Βαϊνάς
Pages: 141-148
Title: Σχετικά με τους σκοπούς στις οδηγίες για τα Μαθηματικά
Author: Κ. Βογιατζής
Pages: 149-156
Title: Στατιστική στην εκπαίδευση, μελέτη μιας περίπτωσης
Author: Θ. Χατζηπαντελής
Pages: 157-164
Title: Τα μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου -η διδακτέα ύλη και ο Προγραμματισμός της
Author: Δημήτριος Χριστόπουλος, Βασίλειος Ανδρίτσος
Pages: 165-178
Title: Απόψεις και εμπειρίες μαθητών από και για τις μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
Author: Αθανάσιος Θ. Τριανταφύλλου
Pages: 179-201
Title: Η επίδοση των μαθητών Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και η στάση τους απέναντι σε αυτά: Μια προσπάθεια διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης
Author: Δ. Καραγεώργος, Β. Γιαλαμάς, Αικ. Κασιμάτη
Pages: 202-235
Title: Η ζωή δεν είναι (μόνο) άλγεβρα τα σχολικά μαθηματικά σε κρίση
Author: Τ. Πατρώνης, Αλεξία Γκισλή
Pages: 236-245
Title: Παιδεία η παιδιά(δεν είναι τίτλος αλλά χρησμός)
Author: Γιώργος Σταυρόπουλος
Pages: 246-254
Title: Μαθηματική εκπαίδευση και ηλεκτρονικοί υπολογιστές μια προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Η/Υ
Author: Χουρμούζης Μαργαρίτης, Γιώργος Μπραντής
Pages: 255-262
Title: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) ως εργαλείο του διδάσκοντα στην καταπολέμηση της μαθηματικοφοβίας και του αριθμητικού αναλφαβητισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Author: Γιάννης Σταμέλος
Pages: 263-273
Title: Σύγκριση των επιδόσεων μαθητών της Α΄ Τάξης γενικού και Τ.Ε. Λυκείου στη γεωμετρική αναπαράσταση της έννοιας του διαστήματος. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις
Author: Κώστας Γ. Ζαχάρος
Pages: 274-284
Title: Προβληματισμοί για την κατάκτηση εννοιών στις πιθανότητες
Author: Θ. Χατζηπαντελής, Π. Γκάσταρης
Pages: 285-292
Title: Οι 4 πράξεις και τα πρωτάκια
Author: Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
Pages: 293-301
Title: Εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (1964- 1996)
Author: Μαρία Νικολακάκη
Pages: 302-315
Title: Ομαδικές παιδευτικές προσπάθειες
Author: Νικόλαος Βαδιβούλης
Pages: 316-324
Title: Κριτική και σχεδιασμός της ελληνικής παιδείας Τα βαθύτερα αίτια για τη μη επίτευξη των αναφερομένων σαν επιδιώξεων της Μαθηματικής Παιδείας στη χώρα μας
Author: Νικ. Κισκύρας
Pages: 325-340
Title: Κριτική της μαθηματικής εκπαίδευσης από τη σκοπιά των εξετάσεων
Author: Αθανάσιος Χαλάτσης
Pages: 341-348
Title: Ο εκπαιδευτικός: Ένας Υποδειγματικός διανοούμενος
Author: Αναστάσιος Τοκμακίδης
Pages: 349-350
Title: Τυπικές μαθηματικές αναπαραστάσεις δυναμικών καταστάσεων: Εργαλεία και μέθοδοι
Author: Μιχάλης Αθανασίου, Γεώργιος Παύλος, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Pages: 351-360
Title: Η αντιμετώπιση πραγματικού προβλήματος με αναδιοργάνωση προϋπαρχόντων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών
Author: Σ. Μπακογιάννης, Α. Ζαβός
Pages: 361-369
Title: Η διδασκαλία της γεωμετρίας σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με βάση τις αρχές της θεωρίας VAN HIELE
Author: Ιωάννης Ζάχος
Pages: 370-383
Title: Inscribed-Circumscribed Quadrilaterals
Author: Vojislav Petrovic
Pages: 384-391
Title: Εισάγοντας καινοτομίες στην εκπαίδευση
Author: Ελλισσάβετ Καμπάνη
Pages: 392-401
Title: Η κατευθυνόμενη εργασία στο σχολείο
Author: Θ. Χατζηπαντελής, Γ. Πριμεράκης
Pages: 402-409
Title: Η έννοια του επιπέδου στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Ευκλείδη
Author: Κωνσταντίνα Ζορμπαλά
Pages: 410-411
Title: Η εννοιολογική διαμόρφωση της γεωμετρικής γνώσης στην πρακτική του λόγου και η ιδιαιτερότητα της μέσα στην πολλαπλότητα της έννοιας
Author: Δημήτρης Γ. Λιουδάκης
Pages: 412-416