We found 47 results.

Title: Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διαπιστώσεις και προτάσεις για ποιοτική και αισθητική αρτιότητα του προϊόντος
Author: Μ. Μεϊμάρης, Σ. Ιωάννου, Ε. Βλαχάκης
Pages: 268-278
Title: Οι νέες Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Μια απλή συνύπαρξη ή μια σχέση δημιουργίας;
Author: Α. Κυριαζής, Α. Πέτρου
Pages: 279-286
Title: Η θεωρία του εποικοδομητισμού. Η γλώσσα LOGO και η συμβολή της στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών
Author: Νικόλας Ζαράνης
Pages: 293-304
Title: Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη με τη χρήση των υπηρεσιών του Internet
Author: Χαράλαμπος Μουζάκης
Pages: 305-312
Title: Το υπολογιστικό πακέτο Mathematica: Από την ερευνητική εμπειρία στη διδακτική πράξη
Author:
Pages: 313-318
Title: Τα πιστεύω (beliefs) των καθηγητών για τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
Author: Αικατερίνη Κασιμάτη , Βασίλης Γιαλαμάς
Pages: 319-334
Title: Επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιαστικής δομής από μαθητές Β΄ Τάξης
Author: Γιώργος Φιλίππου, Κώστας Χρίστου, Μιχάλης Μιχαηλίδης
Pages: 335-346
Title: Η Αξιολόγηση από τη σκοπιά της Διδακτικής των Μαθηματικών
Author:
Pages: 347-355
Title: Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης η περίπτώση της κλινικής αξιολόγησης με συνέντευξη
Author: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Μαρία Χιονίδου
Pages: 356-368
Title: Διαισθητικά μοντέλα στην κατανόηση της έννοιας του εμβαδού
Author: Γιώργος Φιλίππου, Κώστας Χρίστου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Πάολα Αντωνιάδου
Pages: 369-382
Title: Διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αρχαία Ελληνικά κείμενα
Author:
Pages: 383-388
Title: Η αναθεώρηση της κλίμακας: Τα μάθηματικά ως ανδρικός τομέας των Fennema-Sherman. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση της έρευνας
Author: Η. Forgasz, G. Leder, A. Barkatsas
Pages: 389-400
Title: Οι γλώσσες των φυσικών αριθμών και οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης
Author: Ευτύχης Παπαδοπετράκης
Pages: 401-417
Title: Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος της στις εκπαιδευτικές διεργασίες
Author: Βάσω Σπηλιωτοπούλου
Pages: 418-429
Title: Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου συναρτήσεως σε σημείο Χο
Author: Ελευθέριος Καπετανάς
Pages: 430-449
Title: Εκπαιδευτικές ανισότητες στη Μέση Εκπαίδευση την περίοδο 1930-80.
Author: Θανάσης Μιχελής
Pages: 450-459
Title: Η εκδίκηση του Συνεπάγεται
Author:
Pages: 460-476
Title: Παίγνια εκτίναξης πεσσών σε γραφήματα
Author: Σπυρίδων Αντωνακόπουλος
Pages: 477-489
Title: Έκφραση μαγικών τετραγώνων ως άθροισμα λατινικών τετραγώνων
Author: Ευτύχιος Πνευματικάκης
Pages: 490-514
Title: Το μονώνυμο της πολιτισμικής ταυτότητας και ο αλγόριθμος της Νύχτας. Κώδικες Επικοινωνίας και Μαθηματικά στις Νέες Συνθήκες της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης
Author: Τάσος Πατρώνης
Pages: 515-523
Title: Ο Η/Υ και ο δάσκαλος των μαθηματικών
Author: Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
Pages: 524-535
Title: Η Ιωνική σκέψη και οι απαρχές της επίστήμης (Η σχολή της Μιλήτου)
Author: Γεώργιος Καρκούλιας
Pages: 536-553
Title: Promoting Mathematical Talent Through Mathematical Education
Author: Mircea Becheanu
Pages: 554-559
Title: Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με συνδυασμένη χρήση διερευνητικού λογισμικού. Η περίπτωση των νόμων του Kepler και της Μηχανικής του Newton
Author: Γεώργιος Μπακαλίδης, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Pages: 560-574
Title: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Author:
Pages: 7-8
Title: Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονίκης Επιτροπής
Author:
Pages: 9-9
Title: Τέσσερις Χίοι ερευνητές που σε τρεις διαφορετικές εποχές έκαναν εκπαιδευτικές αλλαγές
Author: Γιώργος Μενδωνίδης
Pages: 11-23
Title: Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση με το 2000 Ante Portas
Author: Χριστίνα Αργυροπούλου
Pages: 24-40
Title: Οριακές Διαδικασίες Επιπέδων Σχημάτων και η Παιδαγωγική τους Σημασία
Author: Ιωάννα Μαμωνά - Downs
Pages: 41-54
Title: Αναλυτικά προγράμματα και γεωμετρία στο Λύκειο
Author: Λάππας Διονύσιος
Pages: 55-63
Title: Τα μαθηματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Προτάσεις
Author: Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
Pages: 64-69
Title: Σφαιρική άποψη των μαθηματικών
Author: Δημήτρης Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη
Pages: 70-86
Title: Η κατανόηση των ποσοστών από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του Τεχνικού Λυκείου
Author: Ιωάννης Β. Ζάχος, Νίκος Σκέντερης
Pages: 87-104
Title: Μια διαδρομή από την κλασική λογική στις σύγχρονες λογικές
Author: Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος, Απόστολος Συρόπουλος
Pages: 105-117
Title: Κριτική και εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνολογικής ανάπτυξης
Author: Δ. Κοντογιάννης, Ε. Ντζιαχρήστος
Pages: 118-130
Title: Περιληπτική πρόταση αξιολόγησης της Σχολικής μονάδας
Author: Γεώργιος Δημάκος
Pages: 131-134
Title: Παράδοση μαθήματος μέσω του παγκοσμίου πληροφοριακού ιστού
Author: Δημήτρης Ζέρβας, Αθανάσιος Μαλαφέκας
Pages: 135-142
Title: Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές
Author: Πόταρη Δέσποινα, Βαρβάρα Γεωργιάδου, Χρήστος Μαρκόπουλος
Pages: 143-154
Title: Μαθηματικά και Χημική Μηχανική
Author: Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Μ. Κοντογεώργης, Ιάκωβος Β. Γιακουμής , Παναγιώτης Μ. Βλάμος
Pages: 155-169
Title: Το αντιπαράδειγμα και η διδακτική του σημασία
Author: Γεώργιος Δαμαλάς
Pages: 170-176
Title: Ο ρόλος του calculator στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Author: Βερνίκος Γ. Στυλιανός
Pages: 177-190
Title: Διδακτική επεξεργασία του περιεχομένου των μαθηματικών
Author: Βασίλειος Σάλτας
Pages: 191-204
Title: Η χρήση συστημάτων αναπαράστασης και εικόνων στη διδακτική πράξη
Author: Σπ. Βαζούρας, Π. Μητρατζούλη
Pages: 205-211
Title: Mathematics Teaching Development: The teacher as the centre of change
Author: Barbara Jaworski
Pages: 212-228
Title: To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.)
Author: Δ. Καραγεώργος, Δημήτρης Καραγεώργος
Pages: 229-250
Title: To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.)
Author:
Pages: 229-250
Title: To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.)
Author:
Pages: 229-250