We found 54 results.

Title: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε
Author: Νικόλαος Αλεξανδρής
Pages: 7-8
Title: Χαιρετισμός του Πρέδρου της Επιστήμονικής Επιτροπής
Author: Γεώργιος Δημάκος
Pages: 9-10
Title: Can an Integral be more than a tool for Calculating Areas.
Author: Werner Blum
Pages: 11-13
Title: Τα «πιστεύω» των μαθητών (ηλικίας 12 —15) για τα Μαθηματικά
Author: Αικατερίνη Κασιμάτη , Βασίλης Γιαλαμάς
Pages: 14-24
Title: Θεωρία Πιθανοτήτων στο Ενιαίο Λύκειο: Επιστημονολογική Προσέγγιση - Διδακτική Ανάλυση
Author: Καραμπάτσας Κώστας
Pages: 25-33
Title: Στάσεις και Πεποιθήσεις των Μαθητών στα Μαθηματικά
Author: Μακρίδης Γρηγόριος, Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά
Pages: 34-42
Title: Μηχανισμοί Αμυνας και στάσεις των μάθητων του Λυκείου απέναντι στα Μαθηματικά
Author: Φερεντίνος Σπύρος
Pages: 43-52
Title: Μαθηματικά, νέα γενιά και κοινωνία
Author: Κερασαρίδης Ιωάννης
Pages: 53-69
Title: Αγχος για τα μαθηματικά και επίδοση. Μία σύντομη αναδρομή στη θεωρία και στην έρευνα.
Author: Σαρακινού Ευαγγελία
Pages: 70-80
Title: Κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών στο Ενιαίο Λύκειο
Author: Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Παρασκευά Φωτεινή
Pages: 81-87
Title: Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) και οι εφαρμογές της στη μαθηματική παιδεία. Μια σύγχρονη θεωρία μάθησης με τεράστιο ερευνητικό και αξιολογικό δυναμικό.
Author: Μπαρκάτσας Αναστάσιος
Pages: 88-98
Title: Μια γενική επισκόπηση στη μαθηματική θεωριά μάθησης — μαθηματική ψυχολογία
Author: Γκανάτσιου Χρυσούλα
Pages: 99-104
Title: Μία πειραματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Γεωργιάδου-Καμπουρίδη Βαρβάρα
Pages: 105-113
Title: Discovery Learning — Probably a new approach
Author: Micic Vladimir
Pages: 114-117
Title: Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους
Author: Καλαβάσης Φραγκίσκος
Pages: 118-128
Title: Γένεση και Εξέλιξη της Αντίληψης του αριθμού στα παιδιά - προαγωγή της με τις σύγχρονες μεθόδους
Author: Μάνος Κων/νος
Pages: 129-137
Title: Άτυπα Μοντέλα Προβλημάτων Αναλογίας
Author: Χρίστου Κων/νος, Φιλίππου Γεώργιος
Pages: 138-151
Title: Μαθηματική Εκπαίδευση και Μαθητές: Προσδοκίες και Πραγματικότητα
Author: Μακάριος Κων/νος, Κωνσταντινίδου Ολυμπία
Pages: 152-168
Title: Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Author: Καφούση Σόνια, Χαβιάρης Πέτρος
Pages: 169-176
Title: Η επίδραση που είχε μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, στις μαθηματικές αντιλήψεις των δασκάλων.
Author: Τουμάσης Μπάμπης
Pages: 177-189
Title: Θεωρητική Κατάρτιση ή Επιμόρφωση
Author: Λάππας Διονύσιος
Pages: 190-196
Title: Προσδιορίζοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη γεωμετρία και τη διδασκαλία της μέσα από τη χρήση μεταφορών
Author: Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Πόταρη Δέσποινα
Pages: 197-207
Title: Το όραμα της επιμόρφωσης για τον εκπαιδευτικό
Author: Α. Κυριαζής, Α. Πέτρου
Pages: 208-220
Title: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στα Λύκεια μετά τη μεταρρύθμιση
Author: Μαντάς Ιωάννης
Pages: 221-233
Title: Οι προσωπικές αντιλήψεις του καθηγητή επιδρούν στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών;
Author: Περιβολάκης Αντώνης
Pages: 234-241
Title: Ανακολουθίες μεταξύ των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά και της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί της εκπαίδευσης
Author: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία
Pages: 242-250
Title: Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση τους και η επίδραση τους στη διδακτική τους πράξη
Author: Πόταρη Δέσποινα, Μαρία Κορδάκη
Pages: 251-261
Title: Υπάρχει απόλυτο μηδέν;
Author: Πέτρος Σοφιανός
Pages: 262-269
Title: Asymmetric Quadrilateral Inequalities
Author: Svetoslav Jordanov Bilchev, Angelova Emilia Velikova
Pages: 270-282
Title: Επεκτάσεις με αφορμή ένα θεώρημα του Ιάμβλιχου
Author: Θανάσης Τριανταφύλλου
Pages: 283-295
Title: Προδιαγραφές και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών: Μια πρακτική εμπειρία
Author: Ιπποκράτης Σεντούκας, Αρης Μαυρομμάτης
Pages: 296-308
Title: Τα μαθηματικά στην επιστήμη των Υλικών
Author: Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Κοντογεώργης, Παναγιώτης Βλάμος
Pages: 309-316
Title: Στοιχεία για τη συμπεριφορά των διδασκόντων και των μαθητών σχετικά με τους περιοδικούς δεκαδικούς
Author: Μιχάλης Κούρκουλος
Pages: 317-326
Title: Real Problems in School Mathematics
Author: Βασίλης Γιαλαμάς, Μαργαρίτα Καραλιοπούλου, Νίκος Κλαουδάτος, Δημήτριος Ματρόζος, Σταύρος Παπασταυρίδης
Pages: 327-334
Title: Μαθηματικά Μοντέλα και Μοντελοποίηση
Author: Δημήτριος Σκοπέτος
Pages: 335-343
Title: Μελέτη της ανάπτυξης της Μαθηματικής ικανότητας στη θεωρία αριθμών
Author: Ιωάννης Ζάχος
Pages: 344-356
Title: Στη διαδρομή απ΄ τα μαθηματικά των λογαριασμών στα μαθηματικά των διαλογισμών όλο κάτι μου υπαγορεύουν λέξεις κι αριθμοί και εγώ πιωμένος μνήμες Αυτά λέω και γράφω
Author: Ηλίας Λογοθέτης
Pages: 357-367
Title: Ρόλος των εργαλείων που προσομοιώνουν τις αισθησιοκινητικές ενέργειες των παιδιών στο περιβάλλον του μικρόκοσμου C.AR.ME. στους μετασχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές
Author: Μαρία Κορδάκη
Pages: 368-377
Title: Κοινωνικογνωστική προσέγγιση των Μαθηματικών
Author: Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
Pages: 378-383
Title: Αντινομίες μεταξύ του μαθηματικού εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά την κατανόηση μαθηματικών παραστάσεων
Author: Νικόλαος Τζαβάρας
Pages: 384-385
Title: Ο Καντ και τα θεμέλια των σύγχρονων κατασκευαστικών απόψεων για τη διδακτική των μαθηματικών
Author: Στέφανος Κεΐσογλου
Pages: 386-394
Title: Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη συγγραφή σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου
Author: Σπύρος Φερεντίνος, Χρυσάνθη Γεώργιαννη, Χάρης Καλλιγάς, Νικηφόρος Μαρκάκης
Pages: 395-404
Title: Η Διοφαντική Εξίσωση : (x^2 -1)(y^2 -1)=(z^2 -1)^2
Author: Μιχάλης Δημάκος
Pages: 405-422
Title: Γέφυρες Πολιτισμικής Επικοινωνίας & σχέδια δράσης σε ένα ταραγμένο κόσμο.Ένα Ελληνο-Δανέζικο Πείραμα στη Μαθηματική Παιδεία
Author: Έλενα Βασιλείου, Σοφία Δελικωστίδη, Τάσος Πατρώνης
Pages: 423-430
Title: Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου
Author: Νίκος Κλαουδάτος, Πέτρος Βερύκιος
Pages: 431-439
Title: ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα Εθνομαθηματικά στη μαθηματική εκπαίδευση
Author: Χαρούλα Σταθοπούλου
Pages: 440-445
Title: Εκμάθηση αρίθμησης και αριθμητικών πράξεων σε μαθητές δημοτικού με χρήση Η/Υ
Author: Ιωάννης Γαβριηλίδης, Βασίλειος Χατζηφιλιπίδης, Πέτρος Γαβριηλίδης
Pages: 446-458
Title: Ο Γνωμών ως όργανο διδακτικής διαδικασίας με σύγχρονες θεωρίες μάθησης
Author: Παναγιώτης Δεληκανλής
Pages: 459-463
Title: Το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο
Author: Βασίλειος Σάλτας
Pages: 464-474
Title: Creative Work With Mathematically Talented Students
Author: Svetoslav Jordanov Bilchev, Emilia Angelova Velikova
Pages: 475-478
Title: Ο Η/Υ ως ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης των γεωμετρικών τόπων της Αναλυτικής Γεωμετρίας
Author: Δημήτρης Κοντογεώργης, Δημήτρης Ευσταθόπουλος, Σπύρος Ζουπάνος
Pages: 479-490
Title: Η Αλληλεπίδραση νοητικών και συναισθηματικών διαδικασιών στην κατανόηση των Μαθηματικών
Author: Σμαρώ Αλεξάνδρου
Pages: 491-513
Title: Η έννοια του αριθμού όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Α΄ δημοτικού με τη βοήθεια της θεωρίας συνόλων
Author: New Author
Pages: 514-527
Title: Στάσεις των μαθητών του Λυκείου απέναντι στα μαθηματικά σε συνάρτηση με την επίδοση τους στο Λύκειο και στις γενικές προαγωγικές εξετάσεις
Author: Δημήτρης Γουδήρας, Γιώργος Καρατάσιος
Pages: 528-537