We found 62 results.

Title: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Author:
Pages: 9-10
Title: Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Author:
Pages: 11-12
Title: Αλγεβρική Γεωμετρία και Γεωμετρική Άλγεβρα στους αρχαίους πολιτισμούς
Author: Θεόδωρος Εξαρχάκος
Pages: 13-37
Title: Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Η προσπάθεια μαθηματικής συγκρότησης όλου του πληθυσμού και ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης των μαθηματικών από τον κάθε μαθητή - πολίτη
Author: Καλαβάσης Φραγκίσκος
Pages: 38-53
Title: Χρήση άτυπων γνώσεων ως διδακτικό πλαίσιο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια πρώτη τάξη τσιγγανοπαίδων
Author: Χαρούλα Σταθοπούλου
Pages: 54-63
Title: Το βιβλίο λύσεων των μαθηματικών και η συμβολή του στο μαθηματικό αναλφαβητισμό: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
Author: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Κατερίνα Κασιμάτη, Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Βασίλης Γιαλαμάς, Ιωάννης Τυρλής
Pages: 64-73
Title: To sketchpad και το άγαλμα
Author: Τουμάσης Μπάμπης
Pages: 74-84
Title: Numeracy και εκπαίδευση ενηλίκων. Προσεγγίσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις
Author: Στέλιος Βερνίκος
Pages: 85-98
Title: Διδάσκοντας Μαθηματικά σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη της Α/θμίας εκπ/σης. Δυνατότητες - Προτάσεις - Εμπειρίες
Author: Ηρακλής Αγγελόπουλος, Αγγελική Μέντζα
Pages: 99-107
Title: Οι μαθηματικές δραστηριότητες ως συνεισφορά για την άρση της αριθμοφοβίας
Author: Ιωάννης Μαντάς
Pages: 108-122
Title: Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως λύση προβλήματος
Author: Δημήτριος Σκοπέτος
Pages: 123-130
Title: Το μετέωρο βήμα της διδακτικής των μαθηματικών
Author: Παναγιώτης Σπύρου, Κοσπεντάρης Γιώργος
Pages: 131-140
Title: Περί βίας και ψευδο-γεγονότων, κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, πολιτικής ορθότητας και απομαθηματικοποίησης
Author: Τάσος Πατρώνης
Pages: 141-153
Title: Ευκλείδειος αλγόριθμος: η πρακτική, η γεωμετρική και η προκύπτουσα φιλοσοφική του ερμηνεία
Author: Ιωάννης Αραχωβίτης
Pages: 154-161
Title: Οι πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασί α: Μερικές διαστάσεις της συμβολής τους στο μαθηματικό (αν)αλφαβητισμό
Author: Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Μαρία Χιονίδου, Δημήτριος Καραγεώργος
Pages: 162-171
Title: Οι σημερινοί μαθητές είναι μαθηματικά αναλφάβητοι ή όχι;
Author: Παναγιώτης Χριστόπουλος
Pages: 172-178
Title: Ο προπαιδευτικός ρόλος της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε μη θετικές επιστήμες
Author: Ηλίας Αθανασιάδης
Pages: 179-185
Title: Απόψεις παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια της πιθανότητας και ο βαθμός κατανόησης του τρόπου παρουσίασης των προβλημάτων
Author: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Pages: 186-197
Title: Οι γνώσεις των μαθητών του δημοτικού σε έννοιες της στατιστικής και η διαφοροποίηση τους μετά από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων
Author: Ιωάννης Κυρίτσης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Δημήτριος Γκίνης
Pages: 198-211
Title: Η μέση τιμή ως αξιόπιστος ερμηνευτικός παράγων
Author: Σπύρος Φερεντίνος, Χαράλαμπος Καλλιγάς
Pages: 212-221
Title: Η διδασκαλία βασικών εννοιών της ανάλυσης μέσω της εποπτείας
Author: Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Βουργάνας
Pages: 222-238
Title: Μαθηματικός αλφαβητισμός και η έννοια της συνάρτησης σε μελλοντικούς δασκάλους
Author: Αθανάσιος Γαγάτσης, Γρηγόρης Μακρίδης, Μάριος Αντωνιάδης
Pages: 239-247
Title: Προ-Άλγεβρα και επίλυση μαθηματικού προβλήματος
Author: Φιλίππου Γεώργιος, Βασιλική Αλεξάνδρου
Pages: 248-257
Title: Παρανοήσεις που οφείλονται στις αναπαραστάσεις, κριτήρια αποτελεσματικότητας και πρόταση για ένα αναπαραστατικό σύστημα για τα κλάσματα
Author: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Σταύρος Ορφανός
Pages: 258-267
Title: Γεωμετρία: αλφαβητισμός του ανθρώπου στο καινούριο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Προτάσεις για την β/θ μια εκπ/ση
Author: Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
Pages: 268-281
Title: Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης ως συνιστώσα κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας. Το παράδειγμα της τριγωνομετρικής εφαπτόμενης
Author: Στέφανος Κεΐσογλου
Pages: 282-292
Title: Ο ρόλος της φαντασίας στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων
Author: Ελισσάβετ Καμπάνη, Ευγενία Κολέζα
Pages: 293-308
Title: Διδασκαλία των καμπυλών του επιπέδου για τη β΄ λυκείου με τη χρήση Η/Υ
Author: Αθανάσιος Κυριαζής, Κωνσταντίνος Κορρές
Pages: 309-319
Title: Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα
Author: Μαρία Νικολακάκη
Pages: 320-339
Title: Η τυπική απόδειξη ισχύει πάντοτε;
Author: Γιώργος Μπαραλός
Pages: 340-352
Title: Η διαισθητική και κριτική σκέψη ως παράγοντες για την άρση του μαθηματικού αναλφαβητισμού
Author: Τηλέμαχος Αυδής
Pages: 353-363
Title: Διδακτικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε μαθηματικές διαδικασίες
Author: Μιχάλης Βόσκογλου
Pages: 364-374
Title: Τα Στοιχεία του Ευκλείδη και η μαθηματική εκπαίδευση, μια διαρκώς ανανεούμενη σχέση
Author: Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Μπαραλής, Ιωάννης Κεκές
Pages: 375-389
Title: Μαθηματικός αλφαβητισμός και Γεωμετρία: Αντιλήψεις και διδακτικές επιλογές των μελλοντικών εκπαιδευτικών
Author: Πόταρη Δέσποινα
Pages: 390-401
Title: Μαθηματικός αναλφαβητισμός και καμπύλες στα μαθηματικά του γυμνασίου
Author: Αικατερίνη Μαλλιαράκη, Νικόλαος Ταψής
Pages: 402-415
Title: Ένα παράδειγμα εφαρμογής της κατασκευαστικής αρχής της γνώσης στην διδασκαλία των μαθηματικών
Author: Γιώργος Σαραφόπουλος
Pages: 416-423
Title: Σχεδίαση και χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των εμβαδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βασίλειος Δαγδιλέλης
Pages: 424-434
Title: Εκπαιδευτικοί και όψεις του επιστημονικού αλφαβητισμού: η περίπτωση των κυβοειδών καρπουζιών
Author: Βάσω Σπηλιωτοπούλου
Pages: 435-446
Title: Μαθηματικά και ποίηση
Author: Στέφανος Μπαλής
Pages: 447-458
Title: Το αγέλαστον γράμμα
Author: Α. Αρσλαμπάλογλου, Δ. Παύλου, Κ. Σελεβίστας
Pages: 459-469
Title: Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στην εκπαίδευση: δυνατό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών
Author: Ελένη Κίτρινου
Pages: 470-482
Title: Πολυεδρική διδασκαλία. Ένα νέο διδακτικό μοντέλο
Author: Κων/νος Χαροκόπος, Αθηνά Κλάδου
Pages: 483-503
Title: Αναλογική σκέψη και. Μαθηματικά
Author: Δημήτριος Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη
Pages: 504-513
Title: Ένα μοντέλο Βηματισμού της μαθηματικής σκέψης (και όχι μόνο)
Author: Γιάννης Κερασαρίδης
Pages: 514-527
Title: Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά των γενικών εξετάσεων ως κριτήριο αξιολόγησης της μαθηματικής παιδείας
Author: Μιχάλης Χρυσοβέργης, Άννα Μαρία Κόκλα
Pages: 528-538
Title: Χρησιμότητα των Μαθηματικών (Κάτω από την επιφάνεια)
Author: Αντώνης Δούναβης
Pages: 539-553
Title: Ο Σωκράτης παιδαγωγός και μαθηματικός
Author: Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
Pages: 554-562
Title: Τα παιδιά του Ευκλείδη (θεατρική παράσταση)
Author: Ηλίας Κερασαρίδης
Pages: 563-573
Title: Διαμόρφωση εντύπου διδακτικού υλικού στα σχολικά μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Author: Ιωάννης Καραγιάννης
Pages: 574-585
Title: Μαθηματική λογοτεχνία: ένα εργαλείο για τη διδασκαλία των μαθηματικών
Author: Χρίστος Μηλιώνης
Pages: 586-596
Title: Προβληματισμοί γύρω από την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθηματικών
Author: Βαρβάρα Γεωργιάδου-Καμπουρίδη
Pages: 597-608
Title: Τα ουσιώδη και χρειώδη
Author: Νικόλαος Βαδιβούλης
Pages: 609-618
Title: Ανεύρεση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του προβολέα
Author: Ευγένιος Αυγερινός, Μανώλης Κιουλάφας
Pages: 619-627
Title: Διαδικασίες και πλαίσια επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας. Παραμύθι-ιστορία: ένας τρόπος πλαισίωσης του μαθηματικού νοήματος
Author: Σμαρώ Αλεξάνδρου
Pages: 628-644
Title: Χρήση Κινητικών Μοντέλων στην Ευκλείδεια Γεωμετρία
Author: Παναγιώτης Δεληκανλής
Pages: 645-646
Title: Η Γεωμετρική κατασκευή ως Σενάριο: Το παράδειγμα της κατασκευής της μεσοκάθετης ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα στην τάξη.
Author: Γ. Ζάρκος, Ε. Παναγιωτοπούλου, Μ. Ρεμπούσκου, Χ. Στασινοπούλου, Α. Φαρμάκη, Β. Χατζή
Pages: 647-649
Title: Ανάλυση το Μαθηματικό MODELO
Author: Ελένη Κοκκινίδου
Pages: 650-650
Title: Τα διανύσματα στη Β΄ Λυκείου
Author: Γιώργος Παράβολος
Pages: 651-652
Title: Η δυναμική της Στατιστικής Μεθοδολογίας στη Διδακτική Διαδικασία
Author: Αθηνά Πέτρου
Pages: 653-657
Title: Γεωμετρική ερμηνεία της μέσης τιμής της τυπικής απόκλισης και γραμμική παλινδρόμηση
Author: Γιώργος Σαραφόπουλος
Pages: 658-659
Title: Αντιλήψεις των φοιτητών για την απόδειξη με Αντιθετοαντιστροφή
Author: Φιλίππου Γεώργιος, Ανδρέας Στυλιανίδης, Γαβριήλ Στυλιανίδης
Pages: 660-660
Title: Η Εύρεση της Τετραγωνικής Ρίζας ενός αριθμού
Author: Σοφοκλής Τασόπουλος
Pages: 661-664