We found 72 results.

Title: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Author:
Pages: 9-10
Title: Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Μ.Ε.
Author: Κωνσταντίνος Βαγενάς
Pages: 11-12
Title: Πρόλογος
Author:
Pages: 13-14
Title: Η διδασκαλία της Γεωμετρίας: Μερικές απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προ-γράμματα και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου
Author: Ελένη Δημητριάδου
Pages: 15-27
Title: Κάποιοι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της απόδειξης σήμερα
Author: Νικόλαος Μεταξάς
Pages: 28-37
Title: Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
Author: Παναγόπουλος Γιάννης
Pages: 38-44
Title: Έλεγχος Υποθέσεων στα Μαθηματικά
Author: Δημήτριος Κοντοκώστας
Pages: 45-55
Title: Δύο θεωρήματα της ανάλυσης
Author: Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Νιαβή Αγορή
Pages: 56-64
Title: Μια διδακτική προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού λογισμού
Author: Γιώργος Σαραφόπουλος
Pages: 65-71
Title: Πρόταση για δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο γραφής των νέων βιβλίων Μαθηματικών για το Γυμνάσιο
Author: Τηλέμαχος Αυδής
Pages: 72-83
Title: Ένα εμπειρικό μοντέλο διδασκαλίας για την εισαγωγή των πράξεων προσημασμένων αριθμών
Author: Πολυτίδης Δημήτρης
Pages: 84-94
Title: Ζώνες διδασκαλίας των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Author: Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
Pages: 95-103
Title: Οι τέσσερις πράξεις σε συσκευασία…μιας
Author: Σωκράτης Ντριάνκος
Pages: 104-108
Title: Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αλληλεπίδραση έννοιας και εικόνας στα γεωμετρικά σχήματα
Author:
Pages: 109-121
Title: Διδασκαλία των αναλόγων ποσών στη Β΄ Γυμνασίου, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού GRAPH
Author: Ιωάννης Καραγιάννης, Ευστάθιος Στέφος
Pages: 122-134
Title: Αριθμοί και αρίθμηση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα
Author: Βασίλης Κουρμπέτης, Κωνσταντίνος Γκυρτής
Pages: 135-145
Title: Δυσκολίες μαθητών Ε΄ Δημοτικού εμπέδωσης της διδακτέας ύλης στα μαθηματικά
Author: Παναγιώτης Γιαβρίμης , Γεώργιος Κατατριώτης
Pages: 146-156
Title: Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση των μα-θηματικών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης
Author: Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης
Pages: 157-167
Title: Η αξιοποίηση θεμάτων ανώτερων μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια πρώτη προσέγγιση
Author: Άντα Μπούφη, Θ. Βουγιουκλής, Χ. Σακονίδης
Pages: 179-191
Title: H διαθεματική προσέγγιση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών
Author: Ιωάννης Παναγάκος
Pages: 192-201
Title: Βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού : Mια πρόταση διδασκαλίας
Author: Γιώργος Σαραφόπουλος
Pages: 202-205
Title: Γεωμετρικά υποδείγματα συναρτήσεων
Author:
Pages: 206-211
Title: Η τεκμηρίωση του ορισμού της σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα
Author:
Pages: 212-217
Title: Η έννοια και η φυσική σημασία της μέσης τιμής συνάρτησης
Author: New Author
Pages: 218-229
Title: Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου ένας μεγάλος ασθενής
Author: Κων/νος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Απλακίδης
Pages: 230-239
Title: Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματι-κών του Λυκείου
Author: Δημήτρης Γαβαλάς
Pages: 240-250
Title: Έχει κάποια αξία το μαθηματικό λογισμικό για την κατασκευή μιας απόδειξης;
Author: Τουμάσης Μπάμπης
Pages: 251-259
Title: Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Στρατηγική της Ενεργητικής Διδασκαλίας με τη βοήθεια της Νέας Τεχνολογίας
Author: Εμμανουήλ Κρητικός
Pages: 260-272
Title: Δυνατότητες (Αffordances) και περιορισμοί (Constraints) από τη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Μαθηματικά του Λυκείου
Author:
Pages: 273-285
Title: Μια πρόταση για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου
Author: Βασίλειος Βισκαδουράκης
Pages: 286-300
Title: Οι Νέες Τεχνολογίες , η Αληθοφανής Πραγματι-κότητα και η συμβολή τους στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών
Author: Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης
Pages: 301-313
Title: Απόψεις καθηγητών μετά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με φύλλα δραστηριοτήτων
Author:
Pages: 314-325
Title: Νοητική εικόνα μιγαδικών συναρτήσεων
Author: Καλαβάσης Φραγκίσκος, Σταύρος Ορφανός
Pages: 326-335
Title: Ανεξάρτητες παράμετροι − δεσμοί μεταξύ των παραμέτρων − εφαρμογή στη γεωμετρία
Author:
Pages: 336-347
Title: Η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών στη λύση προβλημάτων: Σχέδιο Εργασίας
Author: Γεώργιος Καρκούλιας, Σωτηρία Σαμπάνη, Σπύρος Φερεντίνος
Pages: 168-178
Title: Ενσωματωμένα μαθηματικά. Η χρήση τους στον απειροστικό λογισμό
Author: Μάριος Σπάθης
Pages: 348-358
Title: Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μα-θηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία προτεινόμενη λύση
Author: Εμμανουήλ Νικολουδάκης, Εμμανουήλ Χουστουλάκης
Pages: 359-372
Title: Σχετικά με τις μορφές διδασκαλίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Author: Δημήτριος Σκοπέτος
Pages: 373-382
Title: Ταξινόμηση του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών
Author: Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Pages: 383-393
Title: Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Μια συγκριτική αξιολόγηση
Author: Ελένη Παπαγεωργίου, Γιώργος Φιλίππου
Pages: 394-404
Title: Τα μαθηματικά στις πρώτες τέσσερις τάξεις του γερμανικού και του ελληνικού σχολικού συστήματος
Author: Γεώργιος Αφράτης
Pages: 405-415
Title: Η αξιοποίηση του πόστερ ως ένα διδακτικό εργαλείο για τα μαθηματικά από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
Author: Βασιλική Σπηλιωτοπούλου, Δέσποινα Πόταρη
Pages: 416-428
Title: Διδακτικές αναζητήσεις για το πρόβλημα και την επίλυση του στην πρώτη δημοτικού
Author: Χρ. Καλαμάρα, Β. Γεωργιάδου
Pages: 429-438
Title: «Αόριστο Ολοκλήρωμα»: Μια … αοριστολογικώς οριζόμενη έννοια
Author: Ιωάννης Παπανδρεόπουλος
Pages: 439-443
Title: Κατάσταση και σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς τις μαθηματικές γνώσεις και τη μαθηματική κρίση και ικανότητα των νεοεισερχόμενων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Γιάννης Κερασαρίδης
Pages: 444-458
Title: Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης
Author: Δημήτρης Ντρίζος
Pages: 459-473
Title: Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Δυσκολίες και εμπόδια κατανόησης. Μια πρόταση διδασκαλίας
Author: Ιωάννης Δημαράκης
Pages: 474-482
Title: Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα
Author: Ευάγγελος Ντζιαχρήστος, Δημήτριος Κοντογιάννης
Pages: 483-490
Title: Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο
Author: Παναγιώτης Χριστόπουλος
Pages: 491-496
Title: Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο
Author:
Pages: 491-496
Title: Ο ρόλος των «Παραδόξων» στην εξέλιξη των Μαθηματικών και η χρησιμοποίηση τους στην τάξη
Author: Γιώργος Δημάκος, Αντώνης Δούναβης
Pages: 487-507
Title: Η «Διονυσιάς Αριθμητική» και μια αναφορά στη «Μεθοδική Γεωγραφία» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού
Author: Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Pages: 508-532
Title: Η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα: προβληματισμοί και προτάσεις
Author: Μιχάλης Βόσκογλου
Pages: 533-543
Title: Ρέκβιεμ για την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο στο Λύκειο…και ένα παράθυρο ανοιχτό για τις γεω-μετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο
Author: Τ. Πατρώνης, Γ. Ζάρκος, Δ. Ζαχαριάδης, Σ. Κακοσαίου, Καρακαηδός Γ
Pages: 544-556
Title: Iσομορφισμοί μαθηματικών προβλημάτων
Author: Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Pages: 557-566
Title: Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης αναλυτικού προγράμματος
Author: Κατερίνα Κασιμάτη
Pages: 567-576
Title: Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παράγοντας σύνδεσης–αποσύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Author: Κωνσταντίνος Κορρές, Δημήτριος Γκίνης
Pages: 577-587
Title: Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο
Author: Σωτήριος Σκοτίδας
Pages: 588-594
Title: Η χρήση προσομοιώσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου
Author: Στέφανος Κεΐσογλου
Pages: 595-605
Title: Το Ηρωνικό κόσκινο
Author: Χρήστος Κηπουρός
Pages: 606-609
Title: Αναλυτικά προγράμματα Ε.Π.Σ.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολόγηση μαθητών/τριων στα μαθηματικά. Η περίπτωση του φακέλου εργασιών
Author: Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου, Σπύρος Δουκάκης
Pages: 610-621
Title: Μερικά στοιχεία γεωμετρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο του 19ου αιώνα
Author: Αθανάσιος Γαγάτσης, Χρίστος Καρύδας, Κώστας Δημητριάδης, Χρυστάλλα Συρίμη- Σκίτσα , Σάββας Τιμοθέου
Pages: 622-636
Title: Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ώστε να διαμορφώσουν την μαθηματική σκέψη πιο ολοκληρωμένα
Author: Σμαρώ Αλεξάνδρου, Γρηγόρης Τρυψιάνης
Pages: 637-653
Title: Η έννοια του ορίου στην Αρχαία Ελλάδα και η διδακτική του στη σχολική πραγματικότητα
Author: Ευγένιος Αυγερινός, Μανουήλ Κιουλάφας
Pages: 654-664
Title: Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των μαθηματικών
Author: Αναστασία Τσιγώνη
Pages: 665-674
Title: Άλγεβρα A’ Ενιαίου Λυκείου - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
Author: Βενετία Γαζίλα
Pages: 675-684
Title: Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά ένα πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας
Author: Πέτρος Πουλάκης, Γεώργιος Διακουμάκος
Pages: 685-688
Title: Ο Fermat και η εποχή του, μέσα από ένα κείμενο του μ.l.genty (1783) και η θέση του στο σημερινό σχολείο.
Author: Κων/νος Δόρτσιος
Pages: 689-694
Title: Από την Αριθμητική στα Μαθηματικά:αλλαγές στην “Οπτική” των μαθητών;
Author: Εμμανουήλ Κοβάνογλου
Pages: 695-696
Title: Αυτοδιάλογος για μείωση άγχους και βελτίωση επίδοσης σε τεστ Μαθηματικών
Author: Νίκος Μάντζιος , Στυλιανή Χρόνη, Γιάννης Θεοδωράκης
Pages: 697-698
Title: Η Διδασκαλία των αρνητικών αριθμών και των πράξεων μεταξύ ρητών στη Β΄ Γυμνασίου
Author: Δέσποινα Ρηνιού
Pages: 699-701
Title: Χρήση απλών υπολογιστικών εφαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Author: Βασίλειος Σάλτας
Pages: 702-706